Ochrana osobních údajů

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsem: poskytovatelka seminářů a workshopů jógy a osobnostního rozvoje zaměřených na práci s tělem a myslí, individuálních jógových lekcí a poradenství v oblasti somatiky a ajurvédy. Zveřejňuji také jógová videa a články o józe, tantře a cestování – po světě i do svého nitra.

Ing. Dagmar Volfová, IČO: 03954366, Adresa: Voskovcova 1130/26, Praha 5

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem a také je mým přáním, abyste se na mém webu cítili příjemně a bezpečně.

Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které zde poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně emailem nebo na výše uvedenou adresu.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme:

Pokud mi zanecháte vzkaz nebo vaši email-adresu, uloží se do databáze a elektronickou poštou ode mne jednou až dvakrát za měsíc budete dostávat krátká oznámení o nových článcích a připravovaných seminářích. Vaše údaje uschováváme na bezpečném místě a neposkytujeme je třetím stranám. V databázi jsou uložené na dobu neurčitou. Ze zasílání malingu se můžete kdykoli odhlásit. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Cookies

Tento web používá cookies. Cookies jsou malé “soubory”, které vedou k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Použití cookies můžete zablokovat.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, přihlášek nebo dotazů.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Bezpečnost

Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Ing. Dagmar Volfová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce seminářů nebo jóga lekcí online jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci obchodního spojení, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Komunikace

Na požádání vám oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na dasa@simhayoga.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Moje webová adresa je: https://simhayoga.cz
Můj e-mail: dasa@simhayoga.cz

Namasté

Sledujte mě

Share This