Koncem léta mne oslovil časopis Kondice se zajímavými dotazy ohledně propojení jógy a tantry. Protože termínem Tantra je dnes označováno mnohé, hodí se trocha osvěty… Takže děkuji za dotazy, a sdílím tady s odstupem času ten celý rozhovor ?

Co si laik má představit pod spojením jógy a tantry?

Tantra znamená technika. Jóga znamená propojení. Je to cesta sebepoznání. Pro většinu lidí obvykle jóga znamená cvičení jógových pozic, aby byli fit. Jóga nabízí ale mnohem více. Tradiční jógové učení je o osmistupňové stezce přes jámy a nijámy, které se zaobírají přístupem sám k sobě i ke světu okolo, pak přicházejí asány-pozice, uvnitřnění (bez kterého se správná praxe jógy neobejde, ale často se na něj zapomíná), koncentrace, meditace …a cílem jógy je osvícení – samadhi, což značí Sebepoznání. Jóga tedy není jenom cvičení pro blaho fyzického těla. Jóga propojená s tantrou nás učí vědomému propojení mezi tím, co máme uvnitř („Mikrokosmos“) a tím, co je okolo („Makrokosmos“) a umění ladit se na různé aspekty, které jsou jak uvnitř i vně – protože to, co je okolo je odrazem našeho vnitřního světa a naopak.

Spojení jógy a tantry v praxi může mít např. podobu cvičení jógy s pozorností na svůj vnitřní svět a osobní energetiku, která souvisí i s našimi jakými si „nehmotnými orgány“ – energetickými transformátory, kterým říkáme čakry. Skrz tantrické know how čaker si můžeme vyložit různé děje, které u nás probíhají – ať už energeticky, emočně nebo mentálně, určité projevy zaznamenáváme i na těle fyzickém a jeho stavbě či zdraví. Čakry jsou „satelity“, skrz jež vnímáme svět okolo i sebe sama. Čím více dáváme pozornost dovnitř, do sebe a začínáme chápat své vlastní fungování, odhalují se nám i naše tajemství a potenciál, který za běžného fungování, kdy koukáme ven, často nevnímáme. Je to tedy cesta meditace, vnitřního ladění, cesta poznávání a pochopení sebe sama. Poznej sebe a poznáš celý vesmír.

Jak je spojujete ve svých cvičeních vy osobně?

Tantrajóga, kterou se zabývám, vychází z tradičního jemného přístupu k józe a tantrické praxe práce s vnitřní energií a čakrami. Studovala jsem v Indii a Thajsku tradiční hatha jógu, která je vlastně prapůvodně tantrickou jógou, jen se na to časem zapomnělo, učení o čakrách se vytratilo a v době, kdy jsem se pak vrátila „na západ“, tu nebyla tantrická forma jógy moc rozšířená.

Jógu vedu v meditativním tempu, abychom měli čas a prostor na vědomé pozorování, co se děje uvnitř a práci s našimi energetickými centry (čakrami). Jógové cvičení vnímám jako prastarou metodu, která odráží řeč našeho těla. Naše tělo si vše pamatuje a podle toho se mu daří. Každá pozice má hluboký význam a působí na nás – nejen na naše fyzické tělo protažením a zpevněním, ale přináší nám i určitou náladu, prožitek, pocit a možná i nové myšlenky. Pokud navíc do jógových pozic vneseme relaxaci, můžeme tak z těla uvolňovat i uložené informace a zamrznutí a vypouštět, co už nám neslouží k užitku a zdraví – na fyzické, energetické, emoční i myšlenkové úrovni. A užít si tak více svobody a lehkosti ve vlastním těle.

Tantrické učení o čakrách a proudění energie toto rozšiřuje o naši schopnost skrz cvičení vědomě uvolňovat proudění energie v těle. Jógové pozice mají skrytý význam i v tomto ohledu – vedou energii to různých center. Čakry jsou jakési energetické transformátory a satelity, každý má svou specifickou funkci a hraje roli v našem životě. To vše se dá využít – v jógové praxi, i pak v běžném životě. Na co myslíš, na to se ladíš.

Ve speciálních seminářích někdy pracujeme i s mantrami – ty jsou základním stavebním prvkem technik tantry pravé ruky, kterou jsem studovala u svého učitele v Indii. Mantra meditace probouzejí energii kundaliní a pročišťují naše kanálky nadí, aby energie mohla proudit tak, jak je potřeba.

Co je tantra pro vás?

Tantra je pro mne vedle mystického učení také způsob života, které obrátilo můj dosavadní život naruby, abych se „probrala“ a přerovnala si priority a svůj vnitřní svět. A získala odvahu podívat se dovnitř…

Jinak jsem tantru zažila na západě a jinak v Indii, která je posledních pět let mým druhým domovem. Tradiční tantrické učení se týká naší energetiky, zejména co se týče práce s různými božskými aspekty skrz rituály, mantry, elementy (zejména ohněm jako elementem transformace) a práci s yantrami – magickými geometrickými obrazci. V určitém ohledu je tradiční tantra velice komplexní učení, které se studuje mnoho let. Mantra + yantra = tantra.

Tantra pro mne je ale i o tom, že bereme život tak, jak je. Je to spiritualita orientovaná na svět. Využívá to, co svět nabízí – rozvíjíte se tak, že žijete svůj život. Stavíte se čelem k tomu, co je. Ke svému světlu i stínu. Ať už skrz meditace, rituály, práci s energií nebo třeba v jógových pozicích. Vnímání. Cítění. Transformace vědomí. Vede nás k hlubokému uvědomění propojení našeho Mikrokosmu s Makrokosmem, objevení svých darů, hloubek i výšin, zákoutí. Tím je pro mne – cestou sebepoznání, přestože není vždy snadné dívat se dovnitř a poznávat, co vše je tam ukryté. Je to cesta upřímnosti k sobě a sebe zodpovědnosti. Učit se pracovat se svou vnitřní energií, která je velmi silná, pokud se na ni zaměříme …a neodmyslitelně k tomu patří meditace. Kromě cvičení tantrajógy se tedy věnuji tantře pravé ruky – mantra meditacím a ohnivým rituálům yagna.

Mohou tento druh jógy cvičit dohromady muži i ženy? Resp. Je tantra jóga i pro muže?

Samozřejmě ? Pokud není určená v popisu lekce výhradně ženám, pak by měla být vhodná i pro muže.

(Existují ale také druhy tantrajógy, které jsou určeny výhradně ženám).

Co by měl od tantra jógy očekávat muž?

Tak jako ženy – cílem i cestou je sebepoznávání – cítit se dobře sám se sebou. Pak se i lépe orientujeme na své cestě životem. Abychom mohli zdravě fungovat ve světě, potřebujeme znát ten svůj vnitřní. Navíc se u toho i cvičí (pomalu a vlídně k tělu), takže se ještě (pří)jemně protáhne. A protože jsou většinu času zavřené oči (protože jinak se koukáme ven místo dovnitř), tak se muži pak obvykle i méně trápí tím, že nejsou někdy tak flexibilní jako ženy – což je úplně normální. Každý máme nějaké tělo. Specifické, jedinečné. Přestože jóga / meditace byla původně mužská záležitost, často se stává, že muži na jógu nechodí, protože jim je trapné, že si třeba nedosáhnou na špičky u nohou. To ale vůbec nevadí. Meditativní cesta tantrajógy nás vede k našemu vnitřku – je jedno jak jsou na tom ti okolo. Nejde o sportovní výkony. Tady jde o to věnovat čas sám sobě a cítit se přirozeně a dobře sám se sebou, protože uvnitř nás dlí naše jedinečnost a vnitřní síla. Stačí jen se na ni naladit.

Je mohendžodáro a tantra jóga to samé?

Tantra jóga může mít různé podoby. Mohendžodáro je specifický systém, forma tantrické jógy.

V čem jsou rozdíly?

Asi bych se ráda vyvarovala srovnání, protože každá tantrajóga může vypadat jinak, podle toho, kdo ji vede. Záměr bývá podobný – cítit se dobře a přirozeně ve svém těle, uvolnit proudění energie, vrátit se sám/sama k sobě. Formy jak na to se můžou lišit.

S Mohendžodárem mám zkušenosti pouze z kurzu ČR, který jsem tu navštěvovala: cvičení dle tajné receptury se zaměřením na vnitřní energetiku, používají se specifické pozice rukou – tzv. mudry. Lekce byly vedeny jako ženský kruh, bezpečný prostor, kde ženy sdílejí své příběhy a kromě cvičení tantrajógy třeba i tančí, zpívají. Prostě příjemně strávený čas v kruhu žen.

Forma tantrajógy, kterou se zabývám já je trošku odlišná od specifického systému Mohenžodára. Laicky řečeno je to více podobné józe, kterou známe. Používají se jógové pozice (známé z běžných lekcí jógy, ale třeba i méně známé) a v nich se soustředí na proudění energie. Tj. záměr je podobný – rozproudění vnitřní energie, forma se může lišit. Jiné to bude i u jiných lektorů.

Co nového / zajímavého vám může přinést tantra jóga do života?

Důležitý je aspekt sebepoznávání – když víme, co se děje uvnitř nás, je to velmi osvobozující. Přestaneme se cítit jako loutky zmítané osudem, začneme cítit více zodpovědnosti za svůj vnitřní svět, emoce, myšlenky. Cvičení přináší více vitality, sebevědomí, otevírá srdce, schopnost cítit, mít radost ze života a také nás učí nadhledu. Třeba i nebrat sebe a svůj příběh zas tak moc vážně.

Jak vysvětlit kamarádům, že nejde o nic „nestoudného“?

Sem tam se mi stává, že se mně někdo (obvykle s potutelným výrazem ve tváři) zeptá, co na té tantrické józe teda jako děláme. Někdy mám trpělivost vysvětlovat, že se tam ani nemasírujeme ani nesvlékáme… …a jindy ne. Lidé mají opravdu divokou představivost a tantra na západě je často stručně řečeno popletená a nepochopená – tím, že se slovo tantra používá pro ledacos.

Fakt, že se tantra stala mylně synonymem pro sexuální vyžití je postaven na tom, že velmi malá část tradičního učení byla vyňata z této nauky a aplikována v kultuře, která se z represe chtěla rozletět do volnosti a rozšířených stavů vědomí.

Existují pak lidé, kterým nemá smysl nic vysvětlovat, neb si rádi hoví ve svých divokých představách a pak může jakékoli vysvětlování být ztrátou energie.

Pro začátek ale můžete říci, že se jedná o jógovou praxi se zaměřením na to, co se děje vevnitř. Na svou energetiku. „Clothes on“ – tj. oblečeni. ?

Je možné popsat, jak vypadá tantra-jóga prakticky? Existují dané cviky, speciální dýchání, pomůcky?

Jak jsem se zmiňovala, může mít zřejmě různé podoby podle různých škol, ale i podle osobnosti lektora, který ji vede. Liší se cviky, používání pranajámy atp. Takže mohu mluvit jen za sebe. Já například ráda používám třeba i starý dobrý pozdrav slunce z prastaré tradice tradiční hathajógy – s osobním přístupem ke Slunci – jóga jako rituál, ladění se na určité energie. Dále cviky na probouzení proudění energie v horních čakrách pro otevření a zjemnění vnímání. Jádrem jsou obvykle jógové pozice se zaměřením na různé čakry – podle toho, jaké je téma lekce/semináře. Nejsem zastánce krkolomností a drastických technik, takže volím spíše jemnější jógové pozice, které mám vyzkoušené a propojuji je s pozorností na proudění energie. Nepoužívám intenzivní dýchací techniky. Ptáte-li se na pomůcky, protože jsem studovala různé jógové přístupy včetně jógové terapie, propojuji někdy i s používáním pomůcek jako jsou bločky, deky, bolstry atp. – podle vybavení prostoru, kde učím. Vždy zakončujeme delší relaxací – ta je skoro nejdůležitější – pro usazení energie a závěrečnou harmonizaci. Zvlášť v tom uspěchaném světě, kde žijeme.

Jaké první kroky by měl podniknout muž/žena, když jej tantra jóga z našeho článku zaujme?

Najít si učitele, který ho inspiruje a vyzkoušet praxi. Liší se pohledy, liší se učitelé, liší se systémy. Tj. pro někoho to bude „láska na první pohled“ a někdo bude třeba chvilku hledat mezi směry a učiteli, než mu „to“ sedne. Ale vždy platí: gram praxe je důležitější než tuna teorie.

Dagmar Volfová

www.simhayoga.cz

Share Button