Mantra meditace

SADHANA Jako cesta osobního rozvoje

Kromě tantrické hatha jógy a somatických praxí kontinuum movement jsem řadu let v Indii studovala tzv. Tantru pravé ruky, která je založená na meditaci s mantrami a tradičních rituálech, které jsou velmi rozdílné od západní mainstreamové neotantry.

Po dokončení 6 letých studií u Gurudjiho Rajkumara Baswara jsem nositelkou tradice ShivoHam tantry a díky tomu mohu sdílet specifické transformační mantry například v čase významných energetických svátků. K sádhaně je možné se připojit během Navaratri (9-11 dní), Diwali (6-8 dní), MahaShivaRatri, svátku Ganéši (10 dní) či na Nový rok. Medituje se v daném čase obvykle 1h denně pro osobní energetický upgrade a sladění s přírodnímy cykly, neb časy těchto svátků se řídí podle lunárních cyklů v souladu s těmi slunečními ročními.

Více info k datům najdete níže.


Co je sadhana?

V rámci tantry pravé ruky je sadhana, neboli meditační praxe, hlavním prostředkem osobního rozvoje. Používají se speciální kundalini mantry, které pracují (nejen) v tom, kdo si je opakuje. Ačkoli mantra je dle překladu „ochrana mysli“, smysl manter je mnohem hlubší než jen naučit naši divokou nezkrotnou mysl koncentrovat se. Síla mantry spočívá v rezonanci se specifickými silami univerza, které tím ožívají v tom, kdo praktikuje. A může se šířit i dále jako vibrace, vlna vědomí.

Podle toho s jakou mantrou pracujeme a jestli jsme ochotní opravdu se praxi pravidelně věnovat, neuvěřitelná síla mantry může změnit náš život od základů – na všech úrovních od karmické, přes mentální, emoční až na fyzickou, hmatatelnou úroveň. Tyto jevy nelze naší myslí úplně uchopit, ale zle je zažít. 

Jak s mantrou pracovat?

Praxe s mantrou spočívá v tom, že si v duchu opakujeme slovo nebo sekvenci slov při co nejlepší koncentraci. Zkrátka, soustředíme se na daná slova, jejich vibrace, vnitřní zvuk. Z osmistupňové jógové stezky známe, že koncentrace předchází meditaci. Koncentrace tedy hraje významnou roli v praxi manter. Čím lépe se soustředíme, tím hlouběji do meditace se dostáváme. Mantra uvnitř nás pracuje. Může přijít i stav, kdy mantru prostě pustíte a spočinete ve vše objímajícím Tichu.

Na rozdíl od pravděpodobně známějších a populárnějších kirtanů (zpěv manter – například doprovázený harmoniem, který můžete zažít se mnou také i tady v ČR), u mantra meditací se nezpívá, mantra se opakuje v duchu nebo šeptem pro sebe a často to jsou jiné mantry, než se kterými se setkáte při zpěvu.

Existují krátké bidža mantry a také dlouhé mantry. Jsou také mantry známé, veřejné, ke kterým je snadný přístup, ale silné kundalini mantry obvykle nenajdete na internetu. Je potřeba získat iniciaci. Tím, že jsou tyto mantry neveřejné, je také zajištěna větší ochrana proti zneužití energie manter. Takže ji učitelé sdílí pouze na vyžádání v rámci specifických praxí, důležitých energetických svátků jako jsou např. Navaratri (oslava Bohyně na jaře a na podzim), Diwali (svátek světel na podzim), MahaShivaratri (před začátkem jara) nebo jako součást studií a retreatů.

 

Sílu mantry je možné ještě podpořit i tvořením YANTRY (jantry) – magického energetického obrazce či ohnivým rituálem YAGNA (jadžňa).

 

N a v a r a t r i

Navaratri v doslovném překladu ze sanskrtu znamená devět nocí a je to významný svátek, který se slaví dvakrát do roka devět nocí a deset dní.

Navaratri je festival věnovaný Božskému ženství. Pro Hinduisty je nejčastěji spojovaný s Durga Maa a bohyní Parvati a jsou uctívány různé formy Déví. Legenda spojená s Navratri hovoří o velké bitvě mezi mocným démonem Mahishasurou a bohyní Durgou. Během Navaratri se oslavují její různé inkarnace a konečné vítězství nad tímto démonem.

Tradičně podle tantrického textu Mahakaal Samhita existují čtyři Navratri – dvě hlavní Navratri a dvě Gupta Navratri. Dvě hlavní Navaratri jsou Čaitra Navratri  a Ashwin Navratri – tedy jarní a podzimní.

V tradiční tantře je tento festival velmi významný čas pro práci s energií Adi Parašakti, tedy Božské matky a deseti Mahavídií. Adi Parašakti se rozestoupila do deseti směrů a tak vzniklo deset tantrických bohyní, deset aspektů Reality. Každá z bohyní je strážkyní některé ze zásadních úloh Vesmíru. Deset kosmických sil. Daša Mahavídia. Deset cest k realizaci Jednoty. Jedná se o učení, která zůstávají spíše skrytá, přesto se s jejich praxí můžete setkat i v dnešní době v tantrických liniích učitelů, kteří toto učení předávají dále.

A když mluvíme o uctívání bohyní, je důležité si uvědomit, že co je venku, je i uvnitř nás. Nejde až tak o něco cizího, vzdáleného. Skrze poznání šakti a deseti kosmických sil objevujeme niternou a zároveň nekonečnou Jednotu.

Můžete vyrazit praktikovat do Indie a naživo se účastnit rituálů nebo díky energetické podpoře Guruji Raj Kumara Baswara pod jehož vedením jsem se před deseti lety zanořila do studií tantry poněkud jiné, než jakou zná Západ, lze praktikovat mantra sádhanu daných bohyní i v Evropě.

Každý rok Guruji sdílí specifickou energii a mantru. Během posvátného času Navaratri je síla mantry a praxe posílena s požehnáním Bohyně. Tyto mantry pomáhají plout na vlně Navaratri a harmonicky pracovat s kundalini. Nesdílejí se veřejně, ale jako nositelka této tradice je můžu předávat dále. Je to moje karma jóga.  Kdo se připojí, může s mantrami pracovat, pokud dodrží pravidla sádhany. To je velmi důležité, neb je to silná praxe a pravidla a respekt jsou tam potřeba.

V tradiční tantře platí základní rovnice:

JANTRA + MANTRA = TANTRA

 

Jak se připojit k mantra sádhaně?

Po dokončení studií ShiohamTantry v Indii nyní žiji v ČR a jsem nositelkou této vzácné tradice. Pro zjednodušení organizace sádhany jsem založila FB skupinu, kam pravidelně v časech významných svátků a energetických období, která jsou důležitá v praxi pravoruké tantry, sdílím mantry z tradice ShivoHam tantry, které za tímto účelem sdílí můj učitel Gurudží.

Obvykle v čase jarního Navaratri (březen/duben), podzimního Navaratri (září/říjen), Diwali (říjen/listopad) v čase příchodu Nového roku a MahashivaRatri (únor/březen). Svátky se řídí védským kalendářem, jsou tedy v jiných datech každý rok. Aktuální info najdete vždy zavčasu u mne na Facebooku a posílám jej i emailem, pokud jste se přichlásili k odběru novinek. Podrobnosti včetně mantry pak sdílím ve skupině Mantra Sádhana.

Pro mantra meditace se můžete přihlásit do této FB skupiny – link: Mantra Sadhana

(je ale nutné respektovat a dodržet daná pravidla praxe a mít úctu k mantrám jako k posvátným textům)

V roce 2023 tyto svátky vycházejí následovně:

MahaShivaRatri 18.2.
Jarní Navaratri: 22.3.-1.4.
Ganesh Chaturhgi: 19.-28.9.
Podzimní Navaratri:15.10.- 26.10.
Diwali 12.11. (11.11.-16.11.)
 Pokud nemáte Facebook a máte zájem se k meditacím připojit, napište mi email a já vám danou sádhanu těsně před daný svátkem pošlu emailem.
A pokud byste měli zájem o osobní sádhanu (mantru) přímo od mého učitele, můžete si s ním domluvit online setkání a astrologický pohovor (tradiční védská astrologie) . pokud bude mít kapacitu, na jehož základě může Gurudží doporučit osobní harmonozační praxi. Více info najdete na  webu ShivoHam ašrámu zde.

Někdy se i jinak skryté tradice otevírají a sdílejí tajné učení. Dnes více než kdy jindy. Je to dáno intenzivní transformační dobou.

Mantry nám v té transformaci mohou být přívětivým pomocníkem a otevírat zámky, se kterými si jinak třeba nevíme rady.

Namasté

Sledujte mě

Share This