Často kladené otázky

A ODPOVĚDI NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ K PRAXI
Co je vlastně jóga?
Pro většinu lidí obvykle jóga znamená cvičení jógových pozic, aby byli fit. Jóga nabízí ale mnohem více. Je to cesta osobního rozvoje, která nás má vést k většímu uvědomění svého mikrokosmu (svého nitra). Tradiční jógové učení stojí na osmistupňové stezce: orvní dva schůdky jsou jámy a nijámy, které se zaobírají přístupem sám k sobě i ke světu okolo (např. ahimsa- nenásilí), pak přicházejí asány-pozice, zvnitřnění (bez kterého se praxe jógy neobejde, ale často se na něj zapomíná), koncentrace, meditace …a cílem jógy je osvícení – samadhi, což značí Sebepoznání.

Jóga tedy není jenom cvičení pro blaho fyzického těla. Praxe jógových asán a dalších technik nás vede ke zvnitřnění, tj. pohledu otočenému dovnitř sebe. Nejde vůbec o perfektní pozice, správný outfit nebo „tu správnou“ jógovou podložku.

Jóga propojená s tantrou nás učí vědomému propojení mezi tím, co máme uvnitř („Mikrokosmos“) a tím, co je okolo („Makrokosmos“) a umění ladit se na různé aspekty, které jsou jak uvnitř i vně – protože to, co je okolo je odrazem našeho vnitřního světa a naopak.

Co je to tantrická jóga / Tantrajóga?

Tantra jóga je jemná praxe hatha jógy s pozorností dovnitř sebe, svého mikrokosmu využívající tantrické know how práce s energií a čakrami. Jóga i tantra mají společný „cíl“ a tím je osvícení, tedy Sebepoznání. Smyslem praxe je zvědomení toho, co se uvnitř nás odehrává. Pro hlubší pochopení sebe sama a vnitřní integritu. Abychom byli celistvé bytosti – nic není ani jen světlé, ani jen tmavé. Všichni obsahujeme celé „barevné spektrum“.

Jóga znamená propojení. Je to cesta sebepoznání, stejně tak jako tantra. Slovo Tantra má různé překlady, včetně niti, pavučiny či propojení ve smyslu propojení člověka, jeho osobního mikrokosmu, s makrokosmem.

Zapomeňme na chvíli na to, co se pod názvem TANTRA prodává na Západě. Tantra je vlastně velmi exaktní věda. Něco praktikujete s tou nejlepší koncentrací, jaké jste zrovna schopni a tím se ladíte na určité energie.

Spojení jógy a tantry si můžete představit jako jemnou jógovou praxi s pozorností na svůj vnitřní svět a osobní energetiku, která souvisí i s našimi jakými si „nehmotnými orgány“ – energetickými transformátory, kterým říkáme čakry.

Čím více dáváme pozornost dovnitř, do sebe a začínáme chápat své vlastní fungování, odhalují se nám i naše tajemství a potenciál, který za běžného fungování, kdy koukáme ven, často nevnímáme.

Je to tedy vnitřního ladění, cesta poznávání a pochopení sebe sama. Poznej sebe a poznáš celý vesmír.

Cesta osobní integrity.

Tantrajóga, kterou se zabývám, vychází z tradičního jemného přístupu k józe a tantrické praxe práce s vnitřní energií a čakrami. Studovala jsem v Indii a Thajsku tradiční hatha jógu, která je vlastně prapůvodně tantrickou jógou, jen se na to časem zapomnělo, učení o čakrách se vytratilo a v době, kdy jsem se pak vrátila „na západ“, tu nebyla tantrická forma jógy moc rozšířená.

Jógu vedu v meditativním tempu, abychom měli čas a prostor na vědomé pozorování, co se děje uvnitř a práci s našimi energetickými centry (čakrami). A co se týče pozic – asán – vnímám je jako prastarou metodu, která odráží řeč našeho těla.

Naše tělo si vše pamatuje a podle toho se mu daří. Každá pozice má hluboký význam a působí na nás – nejen na naše fyzické tělo protažením a zpevněním, ale přináší nám i určitou náladu, prožitek, pocit a možná i nové myšlenky. Pokud navíc do jógových pozic vneseme relaxaci, můžeme tak z těla uvolňovat i uložené informace a zamrznutí a vypouštět, co už nám neslouží k užitku a zdraví – na fyzické, energetické, emoční i myšlenkové úrovni. A užít si tak více svobody a lehkosti ve vlastním těle.

Tantrické učení o čakrách a proudění energie toto rozšiřuje o naši schopnost skrz cvičení vědomě uvolňovat proudění energie v těle. Jógové pozice mají skrytý význam i v tomto ohledu – vedou energii to různých center. Čakry jsou jakési energetické transformátory a satelity, každý má svou specifickou funkci a hraje roli v našem životě. To vše se dá využít – v jógové praxi, i pak v běžném životě.

Na co myslíš, na to se ladíš.

V některých seminářích pracujeme i s mantrami – ty jsou základním stavebním prvkem technik tantry pravé ruky, kterou jsem studovala několik let u svého učitele v Indii. Mantra meditace probouzejí energii kundaliní a pročišťují naše kanálky nadí, aby energie mohla proudit tak, jak je potřeba.

Co jsou to čakry a nádí?

Čakry jsou specifické energetické „nehmotné orgány“, které fungují na principu korespondence a resonance. V tantrické józe se setkáte s jógovými pozicemi a dalšími technikami pracujícími s naší energetikou.

Jógové pozice kromě toho, že mají nějaký ten blahodárný účinek na naše fyzické tělo (pokud se provádějí správně), pracují i archetypálně s tvary, které nesou určitou rezonanci s magickými útvary (např. trojúhelník, kruh nebo pyramida), a především uvolňují naše energetické kanálky nádí, kterých je podle tradičních zdrojů asi 72 000. Aby energie mohla proudit. Čakry jsou pak vlastně takové satelity, které umějí přijímat, vysílat i transformovat. To je tantrické know how v józe.

Praxe tantrajógy a smysl systému čaker stojí na dvou základních principech:

  1. princip korespondence pracuje s tím, že co máme uvnitř, je i venku, a naopak. Člověk je tedy zmenšený vesmír a vesmír je velký člověk. Na tom stojí i učení kabaly nebo súfismu. Mikrokosmos a Makrokosmos si odpovídají.
  2. princip resonance: potkají-li se dvě stejné frekvence, dojde k zesílení, tedy rezonanci. Ladíme se vědomě i nevědomě. Nevědomě se ladíme velmi často a snadno, to vědomé ladění se učíme právě například skrz tantrickou jógu či další energetické praxe. Zkrátka si více uvědomujeme, kam posíláme svou energii – kam ji totiž posíláme, to si tvoříme. A čakry jsou vlastně takové satelity – ladičky specifických frekvencí, patra našeho vědomí.

Více o tantrické józe například v tomto článku: Jóga jako empirická věda

Je tantrajóga i pro muže a co jim přináší?

Pokud není určená v popisu lekce výhradně ženám, pak je vhodná i pro muže. Existují druhy tantrajógy, které jsou určeny výhradně ženám, např. tzv. Mohendžodáro, ale to není má specializace.

Pro ženy i muže je cílem i cestou Tantrajógy sebepoznávání – učit se přijímat sám sebe. Pak se i lépe orientujeme na své cestě životem. Abychom mohli zdravě fungovat ve světě, potřebujeme znát ten svůj vnitřní. Navíc se u toho i cvičí (pomalu a vlídně k tělu), takže se ještě (pří)jemně uvolníte. A protože jsou většinu času zavřené oči (protože jinak se koukáme ven místo dovnitř), tak se muži pak obvykle i méně trápí tím, že nejsou někdy tak flexibilní jako ženy – což je úplně normální. Každý máme nějaké tělo. Specifické, jedinečné. Přestože jóga / meditace byla původně mužská záležitost, často se stává, že muži na jógu nechodí, protože jim je trapné, že si třeba nedosáhnou na špičky u nohou. To ale vůbec nevadí. Meditativní cesta tantrajógy nás vede k našemu vnitřku – je jedno jak jsou na tom ti okolo. Nejde o sportovní výkony. Jde o to věnovat čas sám sobě a cítit se přirozeně a dobře sám se sebou, protože uvnitř nás dlí naše jedinečnost a vnitřní síla. Stačí jen se na ni naladit.

Co si vzít na sebe a s sebou?

Nepotřebujete žádný speciální „outfit“. Oblečení je vhodné jakékoli pohodlné, hodí se i teplejší varianta, aby vám při relaxaci nebyla zima – uvolňováním tělo snižuje teplotu, tj lepší je mít navíc i další vrstvu oblečení.

Obvykle nejde příliš o dynamické cvičení, techniky jsou velmi jemné.

Většina studií, kde působím, je vybavena podložkami na cvičení, dekami a polštářky. Před každým seminářem také posílám informační email, co si vzít případně s sebou.

Máte-li vlastní podložku, můžete si ji přinést, popř. i svůj polštářek, sarong (velký šátek) nebo lehkou přikrývku na relaxaci.

Ale pokud nevlastníte, nemusíte kvůli tomu kupovat, lze obvykle využít ty ve studiu.

Jak je praxe náročná?
Praxe je obvykle pomalejší a jemná. Vhodná pro ženy i muže.
Semináře s tématikou ohně obsahují i silovější část – zaměřenou na střed těla. Semináře s inspirací kontinuum movement jsou velmi jemné.
Některé semináře lze absolvovat i v těhotenství nebo se zdravotním omezením, je ale potřeba vždy se předem dohodnout o vhodnosti konkrétního semináře / lekce.
Potřebuji zkušenosti s jógou?
Jako zkušenost s jógou obvykle hodnotíme, jak zvládáme jógové pozice. O ty tolik ale v této praxi nejde. Nejde o to dělat preclíky ze svého těla. To není smyslem jógy. Cílem jógy je poznat sebe sama. Jde tedy o to mít chuť a odvahu trávit čas se sebou. Nahlížet do svého nitra. Jóga je cesta sebepoznání, nikoli komplikovaná gymnastika na jógamatce. Vítání jsou tedy i ti, kdož se považují za málo flexibilní tělem, ale zvědaví duchem.
Můžu přijít v těhotenství popř. s nějakým zdravotním omezením?
Praxe je obvykle pomalejší a jemná. Vhodná pro ženy i muže. Některé semináře lze absolvovat i v těhotenství nebo se zdravotním omezením, je ale potřeba vždy se předem dohodnout o vhodnosti konkrétního semináře / lekce.
Velmi jemná je praxe kontinuum movement.
Co je to kontinuum movement?
Jóga i tantra přinášejí sebepoznání. Taktéž velmi jemné, ale efektivní techniky kontinuum movement. Pro smyslu-plný osobní rozvoj je nutné procítění a integrace se zapojením těla. Pokud se chceme rozvíjet, nejde jen o práci s programy naší mysli, ale zpracováváme něco, co si naše buňky předávají již mnoho let. Buněčná paměť.
Proto jsem si tolik oblíbila nejen velmi jemnou jógovou praxi, ale za poslední roky stále více i kontinuum movement, které čtvrtým rokem studuji na Somatische Akademie Berlin.

Techniky inspirované kontinuum movement jsou provedením snadné, jemné, ale velmi účinné. Vhodné pro každé tělo i každodenní použití. Přinášejí zpomalení a pozornost z hlavy do těla …až k naší esenci. Je to technika, možná spíše hra, která pomocí zvuků a intuitivního samovolného pohybu jemně a laskavě rozhýbává živou vodu v nás, která je vskutku v každé buňce. Učíme se pak skrz otevřenou pozornost vnímat své teď a tady. Prostě tak, jak to zrovna dokážeme. Přichází hluboké uvolnění až do buněk neb krásně obejde naše „rozumové“ jednání a ospravedlňování se.

Často toužíme po změně, ale máme spoustu důvodů (výmluv), proč chceme setrvat v tom či onom starém nefunkčním a méně šťastném. Jsme zamrzlí. Potřebujeme roztát. A proudící vnitřní „živá voda“ je naše výživa sama o sobě. Být sami se sebou stačí.

Necháváme odplavit, co už může odejít a probudit, co se zrovna probudit může.
Tělo a celá jeho struktura ožívá, i různá zatuhlá místa mohou roztávat, uvolňovat se.

Usazení, zakořenění, zabydlení se ve svém těle a probouzení jeho vlastní bio-inteligence.

Teprve ve zpomalení můžeme procítit, co se v nás děje. Traumatizovaný systém (naše tělo) je často zrychlený a teprve až když zpomalíme, jsme schopni si to uvědomit, a můžeme se uvolnit. S uvolněním odchází i to nepotřebné a tím získáváme více svobody. Svobody pohybu těla, více tvořivosti a prostoru sami v sobě. Jako by se v nás vytvořil příjemnější „obytný prostor“, ve kterém můžeme nejen existovat, ale opravdu žít.

Voda a s ní životní energie uvnitř nás začne proudit a to se pak dějí věci…

Z tantrajógy známe hadí sílu, která námi hýbe. Kontinuum sice nemluví o energii, ale zažívá ji – skrz pohyby vody. Už tím, že svou vodu trochu rozvibrujeme zvukem, tělo ožije a mysli se uleví.

Učíme se vyživit sami sebe bez očekávání, že to někdo udělá za nás a vnímat skrze tělo i okolní prostředí s pocitem bezpečí.

Svět se stává celkově bohatším a my více propojenými se vším životem.

Propojení nám přináší pocit míru, smíření.

Získáváme tak více síly pro každodenní život.
Síly v jemnosti.
Napojením se na své zdravé zdroje probouzíme sebe-léčivý potenciál.

Uvolňujeme a rozvíjíme to zdravé v nás.

Pro koho je vhodné kontinuum?

Pro všechny, kteří cítí, že se potřebují uvolnit, zpomalit, vnímat sebe, zažít ticho a klid uvnitř sebe.

Nemůžeme se ZKUSIT uvolnit. Je třeba dovolit (si), aby uvolnění přišlo samo, s důvěrou se odevzdat zemi. S pocitem bezpečí.

Magický bod je pro nás bod nula: Neutrál – bez hodnocení kdo a jaký jsem.

Neutrál je základem našeho zdraví a ticho a klid uvnitř je prostorem, kdy dochází k hlubokému léčení.

Hluboké ticho a klid nás vyživuje zevnitř.

Sebeléčivá schopnost našeho těla – kontinuum movement

Kontinuum: rozpouštění, odkládání a vyživení

Co je to tantra?

Slovo Tantra má různé překlady, včetně niti, pavučiny či propojení ve smyslu propojení člověka, jeho osobního mikrokosmu, s makrokosmem.

Tantrická praxe přináší vnitřní transformaci. Uvolňuje proudění energie v celém těle a tím i naše myšlenkové struktury. Je to velmi efektivní cesta osobního rozvoje skrz probouzení naší životní a životodárné síly kundalini, která transformuje vědomí. Cílem je sebepoznání.

Existují dvě základní cesty: tantra levé a pravé ruky. Pravděpodobně pojmenování souvisí s tím, jak a na co tradičně Indové používají pravou a levou ruku. Pravou rukou se drží meditační mála, jí, podávají peníze aj., levá ruka je považována za nečistou (tradičně se s ní omývají intimní partie po použití toalety).
Indové jsou orientovaní na pravou ruku i v tantře. Tantra pravé ruky je prastará mocná tradice, která téměř vymizela. Jedná se o praxi očišťující energetický systém a zahrnující zejména práci s mantrami, magickými obrazci yantra a ohnivými rituály yagna. Jedná se tedy zejména o meditativní praxi (a nezahrnuje žádné masáže atp.  ).

Na západě se ovšem pod pojmem tantra proslavily vybrané praktiky levoruké tantry, nebo spíše tzv. neotantry. Neotantra se dostala na západ a získala si oblibu v době, kdy docházelo k uvolnění sexuální represe. Po staletí zavřené kohoutky se najednou mohly otevřít. Pod značkou tantra si tedy lidé představují obvykle právě masáže a sexuální praktiky a užívání si. Primárně tantra ale není o sexu. Někdy je také mylně chápáno, co znamená propojení Šivy a Šakti – nejedná se o sexuální akt dvou lidí, ale o vnitřní proces v jednom člověku – oba výše zmíněné principy máme totiž každý v sobě.

Na levorukou tantru ani západní neotantru se nespecializuji.

Studovala 6 let v Indii nejprve tantrickou jógu a poté tantru pravé ruky u Gurudžího Rážkumara Baswara. Můžete tedy nyní zažít i v ČR tuto vzácnou tradici v podobě mantra meditací, ohnivých rituálů yagna či tvoření magických obrazců posvátné geometrie: yantra.

Mantra + Yantra = Tantra.

Ústřední praxí tantry pravé ruky je sadhana – meditační praxe.

Tantrické procesy od toho, aby transformovaly a pročistily různé aspekty našeho bytí: myšlenky, emoce i energii, abychom dospěli k plné Sebe-realizaci. Aktivuje postupně čakry skrz probouzející se kundalini, hadí sílu a cílem je plně probudit Sahasráru, korunovou čakru, která je syntézou všech předchozích čaker a ve které jsou Šiva a Šakti propojeni v jedno. Cílem tantrické jógy a tantry je tedy probuzenou kundalini vést až do korunové čakry k zážitku non-duality, samádhí. To má ještě několik úrovní. Nicméně i pokud samádhí neboli osvícení, není cílem praktikanta, smysluplná je praxe tantry pro pročistění myšlenek, emocí… zkrátka jako cesta osobního rozvoje.

Více o tantře si můžete přečíst v tomto článku: Tantra pravé a levé ruky aneb Šiva a Šakti jsou v každém z nás

Kdo je Šiva a Šakti?
V tantrické indické tradici najdeme 2 základní aspekty: Šiva a Šakti.

Šakti ztělesňuje vše projevené, energii i hmotu univerza vnitřního i vnějšího včetně pohybů naší mysli a emocí. Šiva je čisté vědomí, svědek, něco co nelze být pochopeno zvnějšku, lze pouze zažít. Šiva bez Šakti je prázdný, Šakti bez Šivy je chaos. V tantře jde o interakci těchto dvou principů. Není vědomí bez energie a není energie bez vědomí. Dostáváme-li se za dualitu, pak energie je vědomí a vědomí je energie. Toto poznání ale získáváme až praxí. Není to mentální uznání vyčtené z knih.

Tantrické procesy jsou tu tedy od toho, aby transformovaly a pročistily různé aspekty našeho bytí: myšlenky, emoce i energii, abychom dospěli k plné Sebe-realizaci. Aktivuje postupně čakry skrz probouzející se kundalini, hadí sílu a cílem je plně probudit Sahasráru, korunovou čakru, která je syntézou všech předchozích čaker a ve které jsou Šiva a Šakti propojeni v jedno. Cílem tantrické jógy a tantry je tedy probuzenou kundalini vést až do korunové čakry k zážitku non-duality, samádhí. To má ještě několik úrovní. Nicméně i pokud samádhí neboli osvícení, není cílem praktikanta, smysluplná je praxe tantry pro pročistění myšlenek, emocí… zkrátka jako cesta osobního rozvoje.

Co je tantra pro vás?

Tantra je pro mne vedle mystického učení také způsob života, které obrátilo můj dosavadní život naruby, abych se „probrala“ a přerovnala si priority a svůj vnitřní svět. A získala odvahu podívat se dovnitř.

Jinak jsem tantru zažila na západě a jinak v Indii, která se za posledních osm let stala mým druhým domovem. Tradiční tantrické učení se týká naší energetiky, zejména co se týče práce s různými božskými aspekty skrz rituály, mantry, elementy (zejména ohněm jako elementem transformace) a práci s yantrami – magickými geometrickými obrazci. V určitém ohledu je tradiční tantra velice komplexní učení, které se studuje mnoho let. Mantra + Yantra = Tantra.

Tantra pro mne je ale i o tom, že bereme život tak, jak je. Je to spiritualita orientovaná na svět. Využívá to, co svět nabízí – rozvíjíte se tak, že žijete svůj život. Stavíte se čelem k tomu, co je. Ke svému světlu i stínu. Ať už skrz meditace, rituály, práci s energií nebo třeba v jógových pozicích. Vnímání. Cítění. Transformace vědomí. Vede nás k hlubokému uvědomění propojení našeho Mikrokosmu s Makrokosmem, objevení svých darů, hloubek i výšin, zákoutí.

Tím je pro mne – cestou sebepoznání, přestože není vždy snadné dívat se dovnitř a poznávat, co vše je tam ukryté. Je to cesta upřímnosti k sobě a sebe zodpovědnosti. Učit se pracovat se svou vnitřní energií, která je velmi silná, pokud se na ni zaměříme …a neodmyslitelně k tomu patří meditace. Kromě praxe tantrajógy se tedy věnuji tantře pravé ruky – mantra meditacím a ohnivým rituálům yagna a také velmi jemné praxi kontinuum movement.

Co nového / zajímavého může přinést tantra jóga do života?
Cílem i cestou je sebepoznávání – učit se přijímat sám sebe. Když víme, co se děje uvnitř nás, je to velmi osvobozující. Přestaneme se cítit jako loutky zmítané osudem, začneme cítit více zodpovědnosti za svůj vnitřní svět, emoce, myšlenky. Cvičení přináší více vitality, sebevědomí, otevírá srdce, schopnost cítit, mít radost ze života a také nás učí nadhledu. Třeba i nebrat sebe a svůj příběh zas tak moc vážně.
Co je to yagna / jadžňa?

Yagna je ohnivý rituál. V češtině se někdy přepisuje jako jadžňa.
Dá se přeložit jako oslava boha (či bohů), milodar či pospolitost. To vše tento akt nějak vystihuje. Ať už yagna védská nebo tantrická, je to očistný rituál, který působí nejen na prostor, ve kterém se dělá, ale také na všechny účastníky. A dokonce i prý na ty, kdož prostor navštíví i dlouho po konání rituálu. Indičtí mistři praví, že kouř z yagny je antiseptický, léčí různé nemoci, likviduje parazity, bakterie i jiné mikroorganizmy v ovzduší a i když se kouře řádně nadýcháte (což se mi za pět let tantrického výcviku u Gurujiho podařilo opravdu hojně) prý tím očišťujete i sebe zevnitř. Ale hlavně: yagna pročišťuje mysl a pozvedá vědomí.

Hlavním záměrem yagny je pozvedání vědomí. Pročištění našich myšlenek, přivádění světla do našich životů. Nejen pro ty, kteří se rituálů účastní, ale pro lidstvo jako takové. Je to tedy očistný rituál, silná forma mantra meditace. A důležitou součástí rituálu je pokora.

A nyní můžete zažít tantrickou yagnu i v ČR.

Ohnivý rituál zahrnuje otevřený oheň (dělám ho ve speciální nádobě k tomu určené) Okolo zasvěceného ohně se sedí a medituje, s každou mantrou do ohně vhazuji část směsi, které se říká samogri (speciální potravinová obětinka, kterou připravuji předem), ta s každou mantrou oheň vyživuje a přináší transformační potenciál pro všechny zúčastněné.

O tom, co je to vlastně ohnivý rituál, si můžete přečíst v mém článku, který je na blogu (je to online verze článku, který před časem vyšel i v časopise Jóga Dnes): Ohnivý rituál YAGNA

Co je to yantra / jantra?
Yantry jsou magického obrazce, které ztělesňují božstvo, neboli energie, se kterými pracujeme. Existují yantry z barevné rýže nebo tzv. živé yantry, které jsou zasazené osení do hlíny, vyroste pak specifický tvar posvátné geometrie. Yantry se vždy iniciují, neboli oživí specifickými mantrami a medituje se u nich s určitou mantrou spojenou s danou energií. Obvykle se yantry tvoří v astrologicky významný čas a specifické svátky jako jsou například Navaratri nebo Diwali. Na konci rituálu / praxe je potřeba yantru rozpustit.
Nyní můžete zažít tvoření yantry a meditaci s ní i v ČR
(viz semináře: Jóga,tantra,konstelace v Loutí na konci května 2020)
Jak fungují mantry?
Ústřední praxí tantry pravé ruky tedy sadhana – meditační praxe. Mantra je dle překladu „ochrana mysli“, ale smysl manter je mnohem hlubší než jen naučit naši divokou nezkrotnou mysl koncentrovat se. Síla mantry spočívá v rezonanci se specifickými silami univerza, které ožívají v tom, kdo sadhanu praktikuje. Existují krátké bidža mantry a také dlouhé mantry. Většinu silných kundalini manter nenajdete nikde na internetu, je potřeba získat iniciaci od mistra. Tím, že jsou mantry neveřejné, je také zajištěna větší ochrana proti zneužití energie manter.

V době různých svátků, tj. energeticky významných období je sadhana podpořena ještě například zasazením živé yantry, magického obrazce, který ztělesňuje božstvo, neboli energie, se kterými pracujete. Tradiční praxí jsou i ohnivé rituály yagna, opět se jedná o mantra meditaci, ještě podpořenou transformační silou vysvěceného ohně.

Během roku přicházejí významné energetické vlny, které Indové označují jako svátky Navaratri, MahaŠivaRatri a další. Tato období jsou velmi blahodárná pro duchovní praxi, která se tím násobí, zintenzivňuje. Navaratri je devět dní a nocí bohyně. Je to čas harmonizace Šakti a rozvoj vědomí Šivy a každý rok se pracuje v daném období s určitou mantrou. Ti, které praxe oslovuje, si mohou o harmonizační kundalini mantru požádat.

Jak probíhají tantrická studia v Indii?

Strávila jsem léta v nejrůznějších částech Indie intenzivními praxemi tantry pravé ruky, s přestávkami v jiných částech světa, stále s nějakou mantrou. Jeden z mála žijících mistrů pravoruké tantry, Guruji Maharaj (Rajkumar Baswar) v tradici ShivoHamTantry vedl během šesti let rituální poutní cesty na magická místa v Indii pro desítky sadhaků (studentů duchovní praxe) z celého světa. Tantra pravé ruky se obvykle studuje mnoho let, šest let byla tedy celkem krátká a o to intenzivnější doba na pročištění energetických kanálků a mnohé z toho nebylo zrovna příjemné – procesy transformace mohou být intenzivní, dochází k pročišťování emocí a transformaci celé osobnosti skrze probouzení kundalini. Dovedl nás v procesu do bodu, odkud už každý pokračuje další roky sám svou osobní praxí a může i učení pravoruké tantry sdílet.

Výuka během studií v Indii probíhala mnoho hodin denně duchovní praxí – mantra meditacemi. Spali jsme jen pár hodin, muži ženy odděleně, nejprve na zemi v tovární hale v horkém středu Indie, protože náš učitel neměl zázemí pro výuku. Časem postavil ašrám, aby to nám, svým studentům ulehčil. Zápaďáci jsou jak známo mnohem méně odolní a více zpovykaní než indičtí sadhakové. Tradičně indičtí mistři žádné zázemí neposkytují. Pouze zadávají praxi a to jen těm vytrvalým, kteří opravdu vydrží všechny úkoly bez nekonečného stěžování si. Iniciace do praxe je vlastně velký dar, který není ale pro naše západní ego snadné ocenit.

Cestovali jsme na posvátná místa v Indii, kde jsme meditovali, třeba i v Kašmíru ve výšce 4500 mnm. Stále jsme pracovali s dlouhými mantrami v sanskrtu, meditovali u yanter a s ohnivými rituály yagna (v češtině se přepisují jako jadžňa). Dělali jsme jiné rituály než v levoruké tantře. Žádné masáže nebo sexuální rituály se nekonaly. Naopak studia vyžadovala přísnou kázeň a období zdrženlivosti.

 

Pravoruká tantra je opravdu úplně jiná praxe, než jakou představu běžně mají lidé o tantře. Základem je meditace a mantry. Každá mantra otevírá nějaké energetické zámky, aby energie mohla lépe proudit. Vždycky jsme se učili několik týdnů v roce a pak obdrželi mantru, se kterou jsme se pak připravovali na další stupeň vzdělávání. Na konci, v roce 2017 jsme měli poslední studijní blok, museli jsme dodržovat pravidla, jejichž výčet se stále prodlužoval s narůstající praxí a energií. S tím roste i zodpovědnost praktikujícího za své emoce, myšlenky, chování. Nesměli jsme rovněž posledních 35 dní skoro mluvit. Mauna neboli ticho znamená zbytečně neplýtvat energií na nepotřebné hovory („čit-čat“) a je důležitou součástí duchovní praxe.

Nikdo nás nedržel silou, pokud to bylo na někoho příliš, mohl kdykoli odejít.
Pro západní mozek je často naprosto nepochopitelné, proč by někdo něco takového podnikal, byla to ale velmi intenzivní transformační cesta a stále je.

 

 

 

 

 

 

 

Takto naplno to ale asi není cesta pro každého, protože na západě nejsme příliš zvyklí na disciplinovanost sadhaka, odevzdání se procesu a také málo kdo se chce uchýlit na týdny až měsíce do ústraní nebo žít v indickém ašrámu. Přesto má tato vzácná praxe smysl i v naší západní moderní době. A i já, původem chemická inženýrka, která má ráda svůj racionální přístup k životu, jsem našla naplnění ve sdílení některých aspektů tantrické praxe i doma.

Mantra meditace či ohnivé rituály yagna přinášejí transformaci vědomí i v našich krajinách.
Nemusíte tedy hned na několik let do indického ašrámu, i když: pokud chcete, můžete  Pro ty, kdož touží po indickém zážitku, lze se nyní vydat i na kratší, dílčí studia už do celkem komfortního ShivoHam ašrámu v centru Indie, což ti z nás, kteří prošli celou touto několikaletou cestou, považují za velký luxus.

Během roku přicházejí významné energetické vlny, které Indové označují jako svátky Navaratri, MahaŠivaRatri a další. Tato období jsou velmi blahodárná pro duchovní praxi, která se tím násobí, zintenzivňuje. Nejbližší, jarní Navaratri nastává na konci března, další, podzimní pak v říjnu. Navaratri je devět dní a nocí bohyně. Je to čas harmonizace Šakti a rozvoj vědomí Šivy a každý rok se pracuje v daném období s určitou mantrou. Ti, které praxe oslovuje, si mohou u mne o harmonizační kundalini mantru požádat – předávám mantry přímo od Gurudžího.

Namasté

Sledujte mě

Share This