Při mé cestě za smířením s mými křesťanskými kořeny, jejichž historie je nejen v naší rodině poměrně hutná a ne příliš vstřícná k ženskému pohledu na svět, jsem se začala zajímat o prapůvodní křesťanství, ještě nezměněné několika tisici lety církevní hierarchie. Během té cesty se objevila i původní, aramjeská verze „otčenáše“, té tolik známé a opakované modlitby. Tu je. Nechte na sebe působit její léčivá slova (ne náhodou jsou zeleně :))
Ty, jenž zrozuješ! Otče – Matko kosmu.
Soustřeď v nás své světlo – ať je k užitku. Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.

..

Aramejský Otčenáš – překlad, vysvětlivky k textu níže – barevné rozlišení:

Církevní verze
Správný překlad původního originálu
Původní originál v aramejštině

————

Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Ty, jenž zrozuješ! Otče – Matko kosmu.
Abvún d-bá-šmája

Posvěť se jméno tvé.
Soustřeď v nás své světlo – ať je k užitku.
Netkádaš šmach

Přijď království tvé.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tejtej malkutach

Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha.

Chléb nám vezdejší dej nám dnes.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.

Prosíme, proveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
We-la tachlán le-nesjúna. Ela pacan min biša.

Neboť tvé je království, moc a sláva na věky.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Metol d´lache malkuta wa.chajlá wa-tešbuchta l´alám almín.

Amen.
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen

 

———

zdroj: http://www.terapieprotebe.cz/vzacne-texty/aramejsky-otcenas-preklad

Share Button