Před osmi lety jsem se začala vydávat do Indie hledat, co je to TANTRA. Se smíšenými pocity, ale s nadšením vědkyně pátrající po esenci. Nechtělo se mi věřit, že je to to, co se pod tímto názvem často prodává na Západě: populární sexuální nauka, intimní masáže s happyendem či prapodivní guruové, kteří nabízejí „odháčkování“. Ačkoli si takto tantru představují mnozí, není to její podstata. Kde je tedy smysl této prastaré nauky?

Jak už to na cestách bývá, shoda okolností a práce dobrovolníka mne zavedla nejprve na sever Indie, do Himalájí. Chvilku jsem pracovala v indické škole v Dharamsale. Ale měla jsem vnitřní impulz hledat kořeny jógy a tantry – a vlastně jsem nevěděla CO přesně mám hledat. První poznání přišlo již z kraje cesty: Jeho Svatost Dalajláma je představitelem jedné z prastarých tantrických tradic, takže to celé bude trochu jinak než západní populární „marketingová masáž“. Zaujala mne tantra tibetská, buddhistická (viz předchozí článek) a později jsem začala objevovat i tantru indickou. A cestovala ještě mnohem dále, než jsem si vůbec dokázala představit – uvnitř i vně.

Existují dvě základní cesty: tantra levé a pravé ruky. Pravděpodobně pojmenování souvisí s tím, jak a na co tradičně Indové používají pravou a levou ruku. Pravou rukou se drží meditační mála, jí, podávají peníze aj., levá ruka je považována za nečistou (tradičně se s ní omývají intimní partie po použití toalety).

Indové jsou orientovaní na pravou ruku i v tantře. Tantra v Indii v některých lidech vzbuzuje respekt a obdiv, v jiných strach. Tantra pravé ruky je prastará mocná tradice, která téměř vymizela. Jedná se o praxi očišťující energetický systém a zahrnující zejména práci s mantrami, magickými obrazci yantra a ohnivými rituály yagna. Když jsem se vydávala na cesty za tantrou napříč Indií, nejednou jsem při několikadenní cestě vlakem narazila na zajímavé příběhy, přístupy a vyznání spolucestujících. Pro Indy je tantra to, co pro západ magie. Ono je to vlastně totéž. Velmi mocná a potentní cesta, kterou je ovšem nutno jít pouze se záměrem ať to, co činím, je prospěšné všem bytostem.

Tantrická praxe přináší vnitřní transformaci. Uvolňuje proudění energie v celém těle a tím i naše myšlenkové struktury. Je to velmi efektivní cesta osobního rozvoje skrz probouzení naší životní a životodárné síly kundalini, která transformuje vědomí.

Slovo Tantra má různé překlady, včetně niti, pavučiny či propojení ve smyslu propojení člověka, jeho osobního mikrokosmu, s makrokosmem.

V tantrické indické tradici najdeme 2 základní aspekty: Šiva a Šakti.

Šakti ztělesňuje vše projevené, energii i hmotu univerza vnitřního i vnějšího včetně pohybů naší mysli a emocí. Šiva je čisté vědomí, svědek, něco co nelze být pochopeno zvnějšku, lze pouze zažít. Šiva bez Šakti je prázdný, Šakti bez Šivy je chaos. V tantře jde o interakci těchto dvou principů. Není vědomí bez energie a není energie bez vědomí. Dostáváme-li se za dualitu, pak energie je vědomí a vědomí je energie. Toto poznání ale získáváme až praxí. Není to mentální uznání vyčtené z knih.

Tantrické procesy jsou tu tedy od toho, aby transformovaly a pročistily různé aspekty našeho bytí: myšlenky, emoce i energii, abychom dospěli k plné Sebe-realizaci. Aktivuje postupně čakry skrz probouzející se kundalini, hadí sílu a cílem je plně probudit Sahasráru, korunovou čakru, která je syntézou všech předchozích čaker a ve které jsou Šiva a Šakti propojeni v jedno. Cílem tantrické jógy a tantry je tedy probuzenou kundalini vést až do korunové čakry k zážitku non-duality, samádhí. To má ještě několik úrovní. Nicméně i pokud samádhí neboli osvícení, není cílem praktikanta, smysluplná je praxe tantry pro pročistění myšlenek, emocí… zkrátka jako cesta osobního rozvoje.

Tantra levé ruky

Existují různé přístupy k tantrické praxi. Na západě se pod pojmem tantra proslavily vybrané praktiky levoruké tantry, nebo spíše tzv. neotantry. Neotantra se dostala na západ a získala si oblibu v době, kdy docházelo k uvolnění sexuální represe. Po staletí zavřené kohoutky se najednou mohly otevřít. Pod značkou tantra si tedy lidé představují obvykle právě masáže a sexuální praktiky a užívání si. Primárně tantra ale není o sexu. Někdy je také mylně chápáno, co znamená propojení Šivy a Šakti – nejedná se o sexuální akt dvou lidí, ale o vnitřní proces v jednom člověku – oba výše zmíněné principy máme totiž každý v sobě.

Levoruká tantra neboli Vámáčára je spojována s pěti M (panča-makara): Madya (víno, alkohol), Mamsa (maso), Matsya (ryba), Mudra (v tomto smyslu jde o pokrm, pražené zrní) a Maithuna (sexuální rituál).

Neotantra je poměrně „free style“ neboli volný přístup, který zahrnuje nejrůznější praktiky práce s vnitřní energií včetně intenzivního uvolňování emocí, dynamického či tranzovního pohybu, dotyku, dlouhého objímání, sexuálních praktik, zahrnuje třeba i jedení masa, pití alkoholu.

Nemělo by však jít o pouhé požitkářství, naopak – tréning sebeovládání. Vždy je otázkou, s jakým vědomím je to či ono konáno. Pro levorukou tantru je vědomé směřování sexuální energie cestou k osvícení, Bohu, sebepoznání.

Sexuální energie je velmi silná a lidé chtěli propojit svůj duchovní rozvoj i se svou sexualitou, ne je oddělovat jak to dělají jiné duchovní systémy. V tomto kontextu se stala levoruká tantra velmi oblíbenou, ale také je nezřídka slovo tantra zneužíváno pro praktiky či skupinový sex, u kterých se již vytratil původní smysl tantry, kterým je duchovní rozvoj. Pokud se tedy chcete věnovat levoruké tantře, obezřetnost při hledání učitele je namístě. Nabídka je široká a pestrá, ale touha po osobním rozvoji a zejména sexuální síla bývá v neotantře velmi často zneužita jako nástroj moci a manipulace. Narušování osobních hranic a (re)traumatizace jsou tu bohužel velmi časté.

Tantra pravé ruky

Oproti levoruké tantře jsou praktiky tantry pravoruké velmi rozdílné, mnohem méně známé a v Indii najdete jen pár žijících učitelů, od kterých můžete získat iniciaci k praxi. Pravoruká tantra je ve srovnání s levorukou mnohem asketičtější ve smyslu disciplíny a praktikování, což není každému po chuti, zejména pokud jde o představu bezbřehého užívání si, která je ve spojení s termínem tantra tak zažitá. Hlavní praxí tantry pravé ruky je osobní každodenní sadhana, tj. meditační praxe s mantrami, které probouzejí kundalini a pročišťují energetický systém. Je to tedy marketingově mnohem méně zajímavé: méně „pikantní“, „skandální“, či „sexy“ – ono v Indii musíte dodržovat i poměrně zahalený dress code.

Jsou sadhakové (praktikující), kteří žijí celibátně, ale ani pravoruká tantra sexuální energii či partnerství nepopírá. Mnoho tantriků žije v partnerství či manželství, obvykle monogamně, aby se neplýtvalo energií. Smyslem je žít víceméně normální život ve světě, mít třeba i rodinu, ale stále pracovat na svém osobním rozvoji.

Mantra + Yantra = Tantra

Ústřední praxí tantry pravé ruky je tedy sadhana – meditační praxe. Mantra je dle překladu „ochrana mysli“, ale smysl manter je mnohem hlubší než jen naučit naši divokou nezkrotnou mysl koncentrovat se. Síla mantry spočívá v rezonanci se specifickými silami univerza, které ožívají v tom, kdo sadhanu praktikuje. Existují krátké bidža mantry a také dlouhé mantry. Většinu silných kundalini manter nenajdete nikde na internetu, je potřeba získat iniciaci od mistra. Tím, že jsou mantry neveřejné, je také zajištěna větší ochrana proti zneužití energie manter.

V době různých svátků, tj. energeticky významných období je sadhana podpořena ještě například zasazením živé yantry, magického obrazce, který ztělesňuje božstvo, neboli energie, se kterými pracujete. Existují i yantry z barevné rýže, které se iniciují, neboli oživí opět specifickými mantrami. Tradiční praxí jsou i ohnivé rituály yagna, opět se jedná o mantra meditaci, ještě podpořenou transformační silou vysvěceného ohně.

Tantrická studia aneb energetický postgraduál

Strávila jsem několik let v nejrůznějších částech Indie těmito intenzivními praxemi, s přestávkami v jiných částech světa, stále s nějakou mantrou. Jeden z mála žijících mistrů pravoruké tantry, Guruji Maharaj (Rajkumar Baswar) v tradici ShivoHamTantry vedl během šesti let rituální poutní cesty na magická místa v Indii pro desítky sadhaků (studentů duchovní praxe) z celého světa. Tantra pravé ruky se obvykle studuje mnoho let, šest let byla tedy celkem krátká a o to intenzivnější doba na pročištění energetických kanálků a mnohé z toho nebylo zrovna příjemné – procesy transformace mohou být intenzivní, dochází k pročišťování emocí a transformaci celé osobnosti skrze probouzení kundalini. Dovedl nás v procesu do bodu, odkud už každý pokračuje další roky sám svou osobní praxí a může i učení pravoruké tantry sdílet.

Výuka během studií v Indii probíhala mnoho hodin denně duchovní praxí – mantra meditacemi. Spali jsme jen pár hodin, muži ženy odděleně, nejprve na zemi v tovární hale v horkém středu Indie, protože náš učitel neměl zázemí pro výuku. Časem postavil ašrám, aby to nám, svým studentům ulehčil. Zápaďáci jsou jak známo mnohem méně odolní a více zpovykaní než indičtí sadhakové. Tradičně indičtí mistři žádné zázemí neposkytují. Pouze zadávají praxi a to jen těm vytrvalým, kteří opravdu vydrží všechny úkoly bez nekonečného stěžování si. Iniciace do praxe je vlastně velký dar, který není ale pro naše západní ego snadné ocenit.

Cestovali jsme na posvátná místa v Indii, kde jsme meditovali, třeba i v Kašmíru ve výšce 4500 mnm. Stále jsme pracovali s dlouhými mantrami v sanskrtu, meditovali u yanter a s ohnivými rituály yagna (v češtině se přepisují jako jadžňa). Dělali jsme jiné rituály než v levoruké tantře. Žádné masáže nebo sexuální rituály se nekonaly. Naopak studia vyžadovala přísnou kázeň a období zdrženlivosti.

 

Pravoruká tantra je opravdu úplně jiná praxe, než jakou představu běžně mají lidé o tantře. Základem je meditace a mantry. Každá mantra otevírá nějaké energetické zámky, aby energie mohla lépe proudit. Vždycky jsme se učili několik týdnů v roce a pak obdrželi mantru, se kterou jsme se pak připravovali na další stupeň vzdělávání. Na konci, v roce 2017 jsme měli poslední studijní blok, museli jsme dodržovat pravidla, jejichž výčet se stále prodlužoval s narůstající praxí a energií. S tím roste i zodpovědnost praktikujícího za své emoce, myšlenky, chování. Nesměli jsme rovněž posledních 35 dní skoro mluvit. Mauna neboli ticho znamená zbytečně neplýtvat energií na nepotřebné hovory („čit-čat“) a je důležitou součástí duchovní praxe.

Nikdo nás nedržel silou, pokud to bylo na někoho příliš, mohl kdykoli odejít.

Cesta tantry

Pro západní mozek je často naprosto nepochopitelné, proč by někdo něco takového podnikal, byla to ale velmi intenzivní transformační cesta a stále je.

Není to asi cesta pro každého, protože na západě nejsme příliš zvyklí na disciplinovanost sadhaka, odevzdání se procesu a také málo kdo se chce uchýlit na týdny až měsíce do ústraní nebo žít v indickém ašrámu. Přesto má tato vzácná praxe smysl i v naší západní moderní době. A i já, původem chemická inženýrka, která má ráda svůj racionální přístup k životu, jsem našla naplnění ve sdílení některých aspektů tantrické praxe i doma. Mantra meditace či ohnivé rituály yagna přinášejí transformaci vědomí i v našich krajinách. A pro ty, kdož touží po indickém zážitku, lze se nyní vydat i na kratší, dílčí studia už do celkem komfortního ShivoHam ašrámu v centru Indie, což ti z nás, kteří prošli celou touto několikaletou cestou, považují za velký luxus. ?

Během roku přicházejí významné energetické vlny, které Indové označují jako svátky Navaratri, MahaŠivaRatri a další. Tato období jsou velmi blahodárná pro duchovní praxi, která se tím násobí, zintenzivňuje. Nejbližší, jarní Navaratri nastává na konci března, další, podzimní pak v říjnu. Navaratri je devět dní a nocí bohyně. Je to čas harmonizace Šakti a rozvoj vědomí Šivy a každý rok se pracuje v daném období s určitou mantrou. Ti, které praxe oslovuje, si mohou o harmonizační kundalini mantru požádat.

 

Více o rituálech, svátcích a tantrické praxi opět v příštím díle.

  

Autorka: Dagmar Volfová  Kala Aryavrat 
www.simhayoga.cz

  

Článek vyšel tiskem v časopise Jóga Dnes v lednu 2020.

Tento článek na blogu je možné sdílet přes tlačítko „sdílet“ nebo link. Vztahují se na něj autorská práva, kopírování textu bez uvedení autorství není povoleno.

Share Button