Navaratri v doslovném překladu ze sanskrtu znamená devět nocí a je to významný svátek, který se slaví dvakrát do roka devět nocí a deset dní.

Navaratri je festival věnovaný Božskému ženství. Pro Hinduisty je nejčastěji spojovaný s Durga Maa a bohyní Parvati a jsou uctívány různé formy Déví. Legenda spojená s Navratri hovoří o velké bitvě mezi mocným démonem Mahishasurou a bohyní Durgou. Během Navaratri se oslavují její různé inkarnace a konečné vítězství nad tímto démonem.

Tradičně podle tantrického textu Mahakaal Samhita existují čtyři Navratri – dvě hlavní Navratri a dvě Gupta Navratri. Dvě hlavní Navaratri jsou Čaitra Navratri  a Ashwin Navratri. Čaitra Navratri začíná prvním dnem hinduistického luni – solárního kalendáře. Čaitra je prvním měsícem kalendáře, a proto je jarní Navratri známé jako Čaitra Navratri. Ashwin je šestým měsícem, tedy o půl roku později a Ashwin Navaratri je někdy nazýváno též Maha Navaratri, to Velké Navaratri. Tyto dvě Navaratri jsou také vstupní branou a oslavou změny ročního období. Pro Indy je to začátek léta a pak konec monzunu, tedy začátek zimy. První se slaví v březnu nebo dubnu, druhé v září nebo říjnu.

 

Mytologie Navaratri

Bohyně Durga představuje především sílu ochrany, její jméno doslova znamená „nepřekonatelná, nepřemožitelná, nenapadnutelná“, ale ve svých devíti podobách také představuje: Pokání, Překonávání vnitřních démonů, Stvořitelka vesmíru, Ochránkyně mateřství a dětí, Ženská bojovnice, Ničitelka temnoty, Ženská krása a Paranormální síla.

Příběh o zrození Durgy vypráví o tom, jak porazila démona Mahishu. Mahisha byl Asur, který prováděl rozsáhlou asketickou sádhanu a získal nadpřirozené schopnosti touto intenzivní praxí. Zajistil si požehnání, aby byl nesmrtelnou bytostí, kterou nemůže zabít žádný člověk, zvíře, asur ani bůh. Mahishasurovo požehnání však nezahrnovalo ženy ani bohyně. Vyloučil ženy, protože je považoval za slabé, nesamostatné a závislé na mužích. Prohlásil, že „superpowers“ náleží jen mužům.

Síly, které Mahisha získal tímto požehnáním, mu umožnily ovládnout svět. I bohové proti němu byli bezmocní. Jejich síly, kouzla i zbraně byly zastaralé. Zoufale prosili Velkou Matku, aby přišla pro záchranu. Mahisha byl také fascinován krásou Parvati, Šivovu ženu a chtěl ji za svou milenku. Neuctivě ji sváděl. A ji to docela namíchlo.

Jako odpověď na všechny tyto zlovolné činy se Maha Shakti manifestovala jako velkolepá Durga vybavená mnoha zbraněmi; hromy, které udeří, krásou, která láká, prázdnotou, která pohlcuje…. Devět nocí bojuje Durga s Mahisasurou a celou jeho armádu, projevující se v devíti různých podobách. Desátý den ho poráží a obnovuje mír, rovnováhu a prosperitu. Dokázala čelit všemu zlu. Toto vítězství je oslavováno jako Navaratri, devět nocí Durgy, ale součástí je i desátý den, který se nazývá Dussehra.

 

Oslavy Navaratri

V hindu domácnostech se Navaratri oslavuje každodenní púdžou, tedy rituálem, kdy se uctívá Bohyně. Zapalují se olejové lampičky a soška či obrázek bohyně, které jsou na domácím oltáři, se ozdobí květinami a jsou označeny posvátným znamením na úrovni třetího oka, tedy tilakem z kurkumy a červeného prášku Kumkum, popřípadě i ze santalové pasty. Ráno i večer může probíhat Aarti, oslavný rituál i s olejovými lampami a požehnáním za zpěvu bhadžánů či recitace manter.

V chrámech probíhají oslavy podobně také v tomto duchu se zdobením soch, obrazů a uctíváním Bohyně a kněží obvykle mají ještě další hlubší rituály, které praktikují. Na začátku festivalu tvoří jantru, která je posvátným obrazcem a kombinací síly planet a božstev. Probíhají také ohnivé rituály, které se nazývají havan nebo jadžňa (yagna).

V tradiční tantře je tento festival velmi významný čas pro práci s energií Adi Parašakti, tedy Božské matky a deseti Mahavídií. Adi Parašakti se rozestoupila do deseti směrů a tak vzniklo deset tantrických bohyní, deset aspektů Reality. Každá z bohyní je strážkyní některé ze zásadních úloh Vesmíru. Deset kosmických sil. Daša Mahavídia. Deset cest k realizaci Jednoty. Jedná se o učení, která zůstávají spíše skrytá, přesto se s jejich praxí můžete setkat i v dnešní době v tantrických liniích učitelů, kteří toto učení předávají dále.

A když mluvíme o uctívání bohyní, je důležité si uvědomit, že co je venku, je i uvnitř nás. Nejde až tak o něco cizího, vzdáleného. Skrze poznání šakti a deseti kosmických sil objevujeme niternou a zároveň nekonečnou Jednotu.

I v rámci praxe tradiční tantry probíhají aarti, tvoří se jantra a probíhají ohnivé rituály a uctívají se formy šakti. Díky svému životu a několikaletému studiu tradiční tantry v Indii jsem se těchto oslav mohla účastnit do hloubky a jsou již řadu let součástí mého života ať už velkolepě a komplexně v Indii nebo v úspornější, niterné verzi doma v ČR.

O Mahavídiích a tantrických rituálech jste si mohli přečíst v seriálu o Tantře, který jsem psala pro Jóga dnes v roce 2020 a více snad přijde jednou i v knize Tantrika, na které pracuji již několik let.

Článek Daša Mahavídia – Tantrické bohyně najdete zde.

 

Navaratri meditace

Védská astrologie pracuje s energiemi planet a v tomto období se jedná o významný energetický posun na Zemi. Oslavou Navaratri se naladíme na tyto změny a energie, které přicházejí.

Letos probíhalo jarní Navaratri od 22. března a podzimní přichází 15. října.

Tyto svátky se řídí védským lunárním a hinduistickým luni – solárním kalendářem, jsou energeticky propojeny a dle tantriků hrají významnou roli v koloběhu Vesmíru. Z pohledu práce s vnitřní energetikou, patří mezi nejvýznamnější období v roce pro duchovní praxi a meditace a tantrici věří, že v tomto čase se tato praxe významně násobí. Je to tedy možnost pro takový energetický upgrade.

V tradiční tantře je tento festival velmi významný čas pro oslavu a sádhanu Mahavídií, tedy kosmických sil. V rámci ShivoHam tantry, línie tantry pravé ruky, kterou jsem studovala v Indii, každé Navaratri obvykle pracujeme s jednou z těchto bohyní skrze mantra meditaci. Tj. meditace s mantrou dané bohyně, která harmonizuje vnitřní energii v každém z nás. A i díky tomu je to takový energetický upgrade v synergii s tímto magickým obdobím.

Můžete vyrazit praktikovat do Indie a naživo se účastnit rituálů nebo díky energetické podpoře Guruji Raj Kumara Baswara pod jehož vedením jsem se před deseti lety zanořila do studií tantry poněkud jiné, než jakou zná Západ, lze praktikovat mantra sádhanu daných bohyní i v Evropě. Každý rok Guruji sdílí specifickou energii a mantru. Během posvátného času Navaratri je síla mantry a praxe posílena s požehnáním Bohyně. Tyto mantry pomáhají plout na vlně Navaratri a harmonicky pracovat s kundalini. Nesdílejí se veřejně, ale jako nositelka této tradice je můžu předávat dále. Je to moje karma jóga. Informace jsou u mne na webu a vše pravidelně vkládám do uzavřené facebookové skupiny „Mantra sádhana„. Kdo se připojí, může s mantrami pracovat, pokud dodrží pravidla sádhany. To je velmi důležité, neb je to celkem silná praxe a pravidla a respekt jsou tam potřeba.

Informace o aktuálních meditacích s mantrami a aktualizovaná data pro Navaratri najdete na webu v sekci MANTRA MEDITACE

 

V tradiční tantře platí základní rovnice:

JANTRA + MANTRA = TANTRA

Jantra: Pro každé Navaratri je vytvořena v Indii živá jantra. Jantra se řídí posvátou geometrií, je to tedy magický obrazec Bohyně a každá tantrická bohyně má svou specifickou jantru. To že je živá znamená, že je vytvořena z osení, které počas Navaratri roste a je oživena i skrze specifické rituály propojené s mantrami z prastarých tantrických textů. Velká jantra je vytvořena v chrámu v Indii a i u ní se medituje s danou mantrou a provádějí další rituály, bhadžán, aarti.

Je nutno dodat, že je poněkud rozdíl mezi jantrou, která je založená na staré indické tradici a mezi tím, když se new age „tantrik“ rozhodne a vymyslí vlastní jantru či rituály, což se někdy v naší divoké západní kultuře děje.

Mantra: Podle toho s jakou mantrou pracujeme a jestli jsme ochotní opravdu se praxi pravidelně věnovat, neuvěřitelná síla mantry může změnit náš život od základů – na všech úrovních od karmické, přes mentální, emoční až na fyzickou, hmatatelnou úroveň. Tyto jevy nelze naší myslí úplně uchopit, ale zle je zažít.

Praxe s mantrou spočívá v tom, že si v duchu opakujeme slovo nebo sekvenci slov při co nejlepší koncentraci. Zkrátka, soustředíme se na daná slova, jejich vibrace, vnitřní zvuk. Z osmistupňové jógové stezky známe, že koncentrace předchází meditaci. Koncentrace tedy hraje významnou roli v praxi manter. Čím lépe se soustředíme, tím hlouběji do meditace se dostáváme. Mantra uvnitř nás pracuje. Může přijít i stav, kdy mantru prostě pustíme a spočineme ve vše objímajícím Tichu.

Roky jsem v Indii intenzivně pracovala každodenně s mantrami a kundalini. Nyní jsem praxi zjemnila, neb vše kombinuji s rodinným životem a péčí o malého syna. I to je součástí tantrické praxe. Prostě život tady na zemi. Navaratri však stále považuji za velmi významné období, vhodné i pro rozšířenou praxi nad rámec každodennosti. Letos můžeme setkat uprostřed magického období Navaratri na víkendovém retreatu, který vedu v ČR v říjnu.

 

 

A jak Navaratri po letech praxe a „serfování“ s těmito energetickými vlnami vnímám já?

 

Navaratri je oslavou ženské síly a zároveň připomínka toho, že je potřeba navrátit se do rovnováhy ženského a mužského principu. Slaví jej jak ženy, tak muži, protože každý z nás obsahujeme všechny tyto energie.

Posledních 3000 let byl ženský princip se svými kvalitami cykličnosti, ne-výkonu a pulzace místo neustálé expanze postaven do stínu a mimo důležitost. I proto má mnoho žen v sobě tolik potlačeného vzteku, který je potřeba zdravě zpracovávat.

Cokoliv je potlačeno a zatlačeno do stínu, roste a někdy to vybublá nebo dokonce vybouchne.

Učíme se přetavovat uložené a také v sobě najít svou osobní rovnováhu mužského a ženského principu. Objevit ty zdravé kvality obojího v sobě.

 

Mýty mají svou hloubku: zobrazují příběhy naší existence. Jak se mění roční období, svět se proměňuje, opouští staré a vytváří prostor pro nové. My lidské bytosti jako součást přírody procházíme v tomto období svými vlastními proměnami. Náš vnitřní svět je opravdu pestrý a i uvnitř nás se možná někdy děje boj s tím, co považujeme za démony.

Jsou různé praxe a možnosti jak si s tím poradit. Někdy není třeba hned něco skolit či zabíjet. Někteří naši démoni jsou jen hladové části nás, které touží po pozornosti a přijetí. Když jim ji dáme – v přítomnosti, bez toho, abychom je hodnotili nebo hned chtěli zničit, možná se promění i v něco úplně jiného. Ano, je to práce s našimi starými zraněními.

 

Jiné aspekty v nás naopak už potřebují vědět, že je konec, že už nepotřebujeme jejich podvědomé vedení, které nás táhne tam, kde nám není dobře. Například vnitřní oběť.

 

Navaratri je období přerodu. Probouzení vnitřní síly, vědomí.

 

Vyvíjíme se ve spirále a každý (k)rok je toho součástí.

Nechť je nám Milost Bohyně naším průvodcem.

 

Dagmar Volfová – Kala Aryavrat

www.simhayoga.cz

 

Informace o aktuálních meditacích s mantrami a data Navaratri najdete na webu v sekci MANTRA MEDITACE

Článek vyšel tiskem v časopise Jóga dnes v září v roce 2023.

Článek lze sdílet celý přes tlačítko „sdílet“ nebo jako citace vždy ale s uvedením jména autorky.  

Praxi vedoucí k cestě k sobě najdete online zde a naživo na retreatech zde.

Share Button