Dotek mystéria zrození

Dotek mystéria zrození

Až dostaneš daršan Šivy Nataradži, mysli na to, co si opravdu v hloubi sebe přeješ. S daršanem přijde požehnání.  Instruoval mne kněz v chrámu v Čidambaram, kde jsem zrovna spočinula ve zvědavém očekávání večerní arti. Měla jsem za sebou několik týdnů intenzivních...