Element vody má velkou očistnou sílu – uvnitř i vně. Denně omýváme naše těla, vnímáme proud vody na pokožce, ale proudění vody si zaslouží i naše tělo uvnitř. Probuzená vnitřní voda námi hýbe – jsou to naše emoce, které když stagnují, tak nám vnitřní rybníček doslova zapáchá, nebo když je potlačujeme, někdy přijde výbuch jako natlakovaný papiňák. E-motio je vlastně energie v pohybu. Energie není ani dobrá ani špatná. Jen se s ní učíme zacházet. Například i praxí tantrajógy.

Swadhistana čakra se překládá jako „místo emocí“
symbolika: měsíc – srpek měsíce
Kšétam (vstup) čakry je vpředu na úrovni stydké kosti.
Energeticky reguluje močový systém (vč. ledvin) a reprodukční orgány
Božstva: Višnu a Rakini (ta je bohyní rostlinného světa – zelenina a vege strava se prý hodí pro probouzení druhé čakry ? )
Bidža mantra: VAM

Orgán: jazyk (ano, i práce s jazykem – různé pohyby jazyku v ústech a uvolňování tohoto svalu mají vliv na druhou čakru)
Smysl: chuť (… i mít nebo nemít na něco chuť….)
Symbolické zvíře: krokodýl – nositel nevědomí – náš nevědomý vnitřní život a reakce

Energetické proudění brzdí (až blokuje) pocit studu, odmítání svého těla, sebe

Přetlak způsobuje podléhání lákadlům a „ztracení se“ v labyrintu života (dezorientace, lpění pouze na požitcích)

Druhá čakra bývá vnímána černou barvou jako nevědomost (ignorance) a někteří mí prvotní učitelé jógy v Asii od pozornosti na duhou čakru zrazovali, že už jí máme my na západě až příliš rozvinutou. Ale já si myslím něco jiného. Naopak, potřebujeme element vody harmonizovat a dát si laskavou pozornost bez přehnané (sebe)kritiky.

Píšu nyní seriál o čakrách a józe, tedy tantrajóze. O čakrách, pozicích a tady pro druhou čakru popíšu pro inspiraci ŠALABHÁSÁNU – pozici kobylky tak, jak ji praktikujeme v Tantrajóze (a vidíte na obrázku).

V leže na břiše, ruce vytočené a v pěst (nehty dolů k zemi), pod stehny – stimulace lymfy. Brada zaparkovaná na zemi, nohy se zvedají buď obě naráz (např na 1-2 min) nebo nejdříve levá a pak po stejnou dobu pravá. Záklon stimuluje nadledvinky a povzbuzuje – každá jóga praxe JE hormonální – ty pozice tak zkrátka působí. Není jen jedna jediná hormonálná jóga… ?

? Pozornost při praxi pozice: druhá čakra a chodidly proudí energie skrz nohy až do druhé čakry.

Podpora kreativity, fantazie, představivosti.

Než se ale pustíte do praxe této pozice, je potřeba před tím tělo jemně rozhýbat a také brát v úvahu svá případná zdravotní omezení (např. nevhodné v těhotenství). A praxe samozřejmě není jen tato jedna pozice. Je jen ukázkou.

A co se ještě hodí k praxi pro druhou čakru?

Důležitá je i péče o křížovou kost a bedra: Jako praxi pro uvolnění kříže a beder můžete zkusit tuto jemnou praxi. Uvolňování svalu psoas, kterému se také přezdívá sval duše. Šťavnatost svalu souvisí i s pocity bezpečí a emocionalitou. Proudící voda v těle je i vyživující pro zdravou sexualitu.

Je zajímavé, že pro druhou čakru je mezi jógovými pozicemi asi nejchudší výběr. Asi i proto s druhou čakrou a energií vody nejraději pracuji skrz kontinuum movement – zvuk a intuitivní pohyb probouzí vnitřní vodu, která má velký sebe-léčivý potenciál.

Důležitá je pro nás všechny práce s vnitřní vodou – s emocemi a opravdu svědomité a (sebe)zodpovědné vnímání svého vnitřního světa, mentálních procesů a rozpouštění traumat v nás uložených (opět mám vynikající zkušenost s jemnou prací s tělem, zvukovými technikami, intuitivním pohybem, kontinuum movement a i jógovou praxí a meditační praxí) – je to opravdu dlouhodobá práce a jsem též na cestě.

Když zpíváme mantry při pozdravu slunce, je tam Hiranyagarbha (něco jako „lůno univerza“). Když energie – šakti proudí druhou čakrou, ta se probouzí a máme zážitky z téhle oblasti.Z mé zkušenosti to může být velmi intenzivní – do té doby moc netušíme co máme v tomto „lůně všehomíra“ uloženo (může to být i celkem zajímavý „emoční šejkr“)

Souvisí to také s kolektivním nevědomím. Mnohé z toho (nevědomě) ovlivňuje naše normální denní fungování.

Druhá čakra je i úložiště karmy (mentální otisky – samskáry- pozůstatky v nevědomí) taky se zdá, že v druhé čakře je zárodek / semínko našeho cyklu rození stále v nových a nových životech.

Naše nevědomí je velmi mocné a ovlivňuje náš život v mnohem větším měřítku než si dokážeme představit

I mnoho z „osvícených mistrů“ se potýká také se zádrheli na této cestě zejména v oblasti sexuální touhy a (sebe)potvrzení v této oblasti – a je to velkým tématem jednak v józe ale i v levoruké tantře. Nepřiznaný stín mnoha učitelů, který může být nebezpečný pro jejich žáky – stran manipulace. Neplatí zde jen „důvěřuj“, ale především i prověřuj.

Podle tradiční indické literatury, když se kundalini dostane za druhou čakru, proběhne i transcendence sexuální touhy (tj překonání toho, že nás ovládá).

Přesto bych sexuální touhu nerada sypala do pytle toho, čeho se „máme zbavit“. V běžném fungování, v partnerských vztazích a pokud se nerozhodneme být hermit (poustevník) nebo sadhak (pouze sledovat duchovní dráhu bez nutnosti angažovat se v pozemském světě), budeme se s tématy druhé čakry stále setkávat.

Řekla bych, že jim nelze utéct a věřte, že i mnozí hermiti mají více touhy než by si dokázali vůbec připustit…

Mluvíme li o sexu, mluvíme o energii a ta se manifestuje na různých úrovních vědomí (patrech čaker) různě. Na primární úrovni (první) jako potřeba se rozmnožovat, pak jako potřeba si užít (druhá), ale sexuální energie postupující výše může mít i duchovní rozměr.

„Lust is a fallen devotion“ říkával můj indický učitel.
Každopádně sexuální energie není ani špatná ani dobrá. Má neutrální charakter a je jen na nás jak s touto energií budeme zacházet.
Probouzení kundalini v druhé čakře není tak těžké, ale prý je výrazně těší dostat se dále za ní ?

Probouzení druhé čakry zamíchá tímhle úložištěm a bývá to nejtěžší fáze osobního rozvoje si s tímhle vším poradit, neb jeden ze zádrhelů je vnitřní zmatek, letargie až deprese.

Máme v sobě celou „vnitřní zoo“ .

Zmatek prostě často přijde, protože to množství uloženého materiálu, který se dlouhodobou praxí probouzí může být celkem zahlcující. Co potřebujeme je silná vůle si s tím poradit neb lákadla v tématech druhé čakry jsou mnohá a kde kdo jim podlehne a stagnuje či se v nich úplně ztratí.Důležitá je tady silná vůle překonat zádrhely na cestě, odolat pokušení „se utopit“.

Druhá čakra reguluje také menstruaci – pro ženy je přijetí cyklu také velkou Odysseou sebepřijetí neb nám chybí v naší kultuře přirozený vztah k tělu a také přechodové rituály (např rituál první menstruace – doporučuji ho jako léčivý v jakémkoli věku ?

PMS neboli premenstruační syndrom je něco, co ženy „ladí“ na starou bolest – historickou – zejména, pokud si nedají čas na odpočinek

Čas menstruace je čas vhledů – napojení na intuici, kdy odpovědi přicházejí samy, pokud si dáme prostor, je to meditativní čas spojení se zemí, se zdrojem (kněžky v starém Řecku, Pýtie, prý věštily právě v době menstruace)

Druhá čakra pro ženy je obecně o přijetí ženství a vůbec pochopení kvalit „ženské role“ v tomto životě. Doporučuji knihu Kořeny ženské spirituality od Terezie Dubinové. Opravdu dobrá -o úloze žen v historii lidstva – může být léčivá v rámci přijímaní své „ženské role“ a sebeuvědomění. Naladění se na to zdravé v nás. Jinak k menstruaci klasika kniha např. Měsíc v násTaké ještě téma přejídání – snaha nasytit se – nasytit svoje emoční vyhladovělé tělo. Anorexie patří spíše mezi prvočakrová témata (přežití), bulimie pak k tématům druhé čakry (nasycení). Přesto obvykle poruchy přijímání potravy souvisí se sebepřijetím a zabydlením se ve svém těle.

Swadhistána čakra jako místo emocí: emoce jsou energie. Není dobrá a špatná energie pouze to jak s ní naložíme.

Pro práci s emocemi je důležitý náš vnitřní pozorovatel – svědek. Proto i práce s pozorností do těla, abychom dokázali cítit, co se v nás děje. Bez (sebe) posuzování.Když jsme byli malí, zvykli jsme si slyšet, že některé naše projevy / emoce jsou žádoucí a jiné ne. Tak jsme ty „méně žádoucí“ potlačili a tím se dostaly do tzv. stínu. Nejen emoce, ale i myšlenky atd… Každý člověk si tak v sobě vytváří 13.komnatu, kam moc nechce chodit.

Nejde o to, že by byla tak strašidelná, jde o to, že se kvůli ní cítíme „neakceptovatlení“ tj nepřijatelní.

Je to velké téma sebepřijetí – přijímání se i s tím, co považujeme za své chyby a neduhy.

Toto vše se v nás děje v životě – nejen v té pozici na obrázku ?

Tématem druhé čakry je i naše postavení ve společnosti – člověk jako společenský tvor, naše nutkavá potřeba být přijati okolním světem (až pak „budeme mít hodnotu“), akceptace, (sebe)přijetí.
Nedávno na toto vyšel můj článek Čilá imperfekce.

Vlastně skoro v každém mém článku píšu o „stínu“ myslím, že je to téma, na které se v „jógovém světě“ rádo zapomíná. K tématu stínu např „Když nám svítá

Další články najdete na mém blogu.

A ještě trošku toho k energii vody, která souvisí s druhou čakrou:
Voda má očistnou sílu, dá se využít sprcha pro vědomé smytí toho, co chceme nechat odejít (náročný den..), můžeme si udělat doma i „malé moře“ – očistit se vodou slanou (nasypat do vany mořskou sůl nebo růžovou himalájskou).

Energie vody (a emocí v nás) je v rezonanci s energií měsíce (mají na sebe vliv). Od úplňku s ubývající lunou můžeme v sobě nechat ubývat a odcházet to, co už nám neslouží a pak od novu nechat lunu „vytáhnout“ z nás naše dary. Je to hezká krátká meditace každý večer před spaním. V noci pak plaveme ve vodách nevědomí. Věnujme tedy pozornost i našim snům.

A ráno vypít sklenici teplé vody. Vlastně pít teplou či vlažnou vodu často: aby se mohlo to staré odplavovat.

A když už se vám vůbec nic nechce, můžete si třeba zazpívat. Vibrace zvuku působí blahodárně na naše emoce.

Více osobně na seminářích. Často pořádám speciální právě na téma energie vody a s inspirací kontinuum movement.

Přeji blahodárné harmonizační účinky praxe, laskavé dny a plné zdraví

Dagmar Volfová ~ Kala Aryavrat

www.simhayoga.cz

Share Button