Online semináře a lekce

tantrická hatha jóga & kontinuum movement

Online semináře ~ praxe tantrické hatha jógy, kontinuum movement a tantry pravé ruky zaměřená na různá témata a oblasti našeho života

Poznávejte s námi svůj vnitřní svět z pohodlí svého domova!

 

Nově nastalá situace nám zamíchala zaběhlým uspořádáním našich životů, přiměla nás přehodnotit mnohé a uvnitř nás se probouzí stará i nová témata ke zpracování. Bylo a je nutné více než kdy jindy nahlédnout dovnitř a integrovat vše, co život přináší. 

Děkuji vám za hojnou účast, milá slova a vřelou odezvu na proběhlé online praxe.

 Více o vnitřních procesech (nejen) v tomto čase např. zde v tomto mém článku Příběh těla.

 

 

Nové jarní možnosti setkání

(online  ZOOM v přímém přenostu i záznam – tj.kdykoliv)

JARNÍ PROBOUZENÍ

Tantrajóga & kontinuum pro vnitřní rovnováhu a vyživení nervového systému

miniKURZ: cyklus 4 seminářů,

začínáme 22.3. s tématem jarní rovnodennosti a vnitřní rovnováhy,
energetická očista orgánů,
_Tantrická jóga pro harmonizaci energie v našem těle,
praxe pro podporu imunity a jarní vnitřní očisty
_Kontinuum movement – zvuk a jemný pohyb jako cesta k vnímání moudrosti svého těla
důvěra v sebe a schopnost sebeléčení
hluboké uvolnění, vyživení nervového systému
_Tandava – tanec Šivy
síla v jemnosti
Synergie praxí, které mně provázejí posledních 10 let
Uvolňování formy, pouštění konceptů, jedno-duchost
Praxe vede ke vnímání moudrosti svého těla a propojování se se Sebou.
Odnesete si i inspiraci na krátké každodenní energetické probouzení a očistné rituály pro uvolňování nečistot z těla a také napětí a stresu.
Odlehčení a jarní probouzení.
Získáváme tak více síly pro každodenní živo, pro větší plynulost, uvolnění a lehkost bytí

 

kurz běží 22.3., 29.3., 5.4., 12.4. 

(ano, praxe je i na velikonoční pondělí – v energiích Vzkříšení Vyššího já)

vždy 18:30 – 21 h,  pondělí večer + záznam, tj. lze praktikovat kdykoliv

 Cena: celý jarní transformační kurz je 1277 Kč

(nebo jen jeden seminář: 450 Kč)

Přihlášky přes tento jednoduchý online formulář

 

 

K dispozici jsou i záznamy proběhlých praxí:

 

Posvátné tělo

Posvátné tělo je nové vnímání sebe sama: 

Tělo i duše v propojení  – po mnohá staletí bylo tělo od ducha kulturní podmíněností odpojeno.

Nyní se to již může měnit. Také vnímáte ty změny?

Tento seminář je tu pro podporou probíhajícího procesu transformace, tentokrát praxe pouze pro ženy

Velmi jemná praxe inspirovaná kontinuum movement s aspekty tantrické jógy

Podpora procesu energetických změn v našem těle a probouzení vnnímání posvátnosti svého těla

 cena 2h praxe (záznam): 350 Kč

Přihlášky přes tento jednoduchý online formulář

 

 

 

Online kurz VODNÍ HAD

POSVÁTNÉ TĚLO a mystérium života 

vnitřní roztávání i uprostřed zimy

Kurz založený především na kontinuum movement je vhodný pro ženy, které se těší na chvíli pro sebe, spočinutí, návrat ke svým zdrojům, vyživení a sebe-léčení

Podpora současně probíhající transformace

leden-únor 2021

Lze absolvovat i ze záznamu

(přihlásit se lze kdykoli, více info níže)

Přihlášky přes tento jednoduchý online formulář

 

Vnitřní žena a muž

~ Tantrajóga pro uctění těchto principů v nás

 záznam semináře z 14.2.

Uvnitř nás skrýváme různé kvality, které můžeme vědomě využít například pro stanovení hranic (vnitřní muž) a přijetí své síly, aby se ta jemnější část v nás (vnitřní žena) cítila v bezpečí, mohla vnímat, tvořit a důvěřovat své intuici. Na semináři si svědomíme skrze tělo jinové a jangové kvality v nás v praxi tantrické jógy s kontinuum movment, budeme uvolňovat stará již nefunkční přesvědčení a dávat prostor sebe léčení, neb mnohé v nás je obrazem původní rodiny, ze které jsme vzešli a vnitřní muž a žena někdy mohou být v nesouladu podobně jako naši rodiče od kterých jsme podvědomě mohli převzít některá životní přesvědčení.

V praxi dáme prostor vnitřnímu smíření a uctění kvalit jak vnitnřího muže, tak vnitřní ženy. Tak jak to umožňuje naše individuální nastavení.
Neexistuje totiž „správný vzor“, jak má naše nitro vypadat. Každý máme své jedinečné nastavení, které poznáváme.
Tantrická cesta je cesta sebepoznání a vnitřní integrity.

Seminář je vhodný pro ženy i muže – všichni obsahujeme celý vesmír – o tom je tantrická praxe.

Objednání záznamu přes tento jednoduchý online formulář 

Tekuté tělo

~ kontinuum pro uvolnění a propojení se Sebou

záznam semináře z 22.2.

Unikátní praxe metody kontinuum movement, která probouzí naše tekuté tělo, tedy umožňuje rozpouštění starých zamrznutí. Během našeho životního příběhu naše tělo reagovalo a přizpůsobovalo se všem situacím, se kterými jsem se vědomě i nevědomě setkali. Díky tomu si v sobě možná neseme zatuhlá až zamrzlá místa, kde nám energie neproudí a omezují naše prožívání života. Skrze zvuk a jemný intuitivní pohyb budeme tato zamrznutí postupně rozpouštět a tím uvolňovat tělo i způsob, jakým přemýšlíme, či reagujeme na životní situace.

Tato praxe vede k uvolnění a propojování se se Sebou a pdnesete si i doporučení na krátkou každodenní možnost prpojování se se Sebou a uvolňování napětí a stresu. Pro větší plynulost, uvolnění a lehkost bytí.

Objednání záznamu přes tento jednoduchý online formulář 

 

Šiva a Šakti

~ Tantrajóga pro posvátný pár uvnitř nás

záznam semináře z 1.3.

V tantrickém vnímání světa se setkáme se dvěma principy, které jsou často mylně chápány jako vnější muž a žena a tantra jako jejich (sexuální) propojení. Šiva a Šakti jsou však principy uvnitř každého z nás: Šiva je čisté vědomí, umění být pozorovatelem i když se uvnitř nás i okolo nás „žene tornádo“ a Šakti je životní energie, tedy i emoce, vše projevené unitř nás i venku. Posvátné tantrické spojení tedy není sex muže a ženy, ale uvědomění souladu a propojení těchto principů uvnitř každého z nás.

Celistvost.

Seminář je vhodný pro ženy i muže – všichni obsahujeme celý vesmír – o tom je tantrická praxe.

 

Můžete se přihlásit na jednotlivé semináře i celou transformační trilogii.

online ZOOM nebo kdykoliv pak ze záznamu

 

Cena za jeden 2,5 h seminář: 450 Kč

nebo 777 Kč za dva, 1077 Kč za tři.

 

Objednání záznamů přes tento jednoduchý online formulář 

————–

Nově je možnost doobjednání záznamů z ledna-února 2021:

Nový začátek  

První společná praxe roku 2021. Nový začátek, nové momentum před prvním novem v novém roce.
Naladění se na sebe a svůj potenciál…  a nové vykročení.

Skrze jemnou praxi budeme poodhalovat rozpomínání na to zdravé v nás.

Tantrajóga pro pět elementů

Praxe pro harmonii živlů v nás. Tantrická jóga inspirovaná kontinuum movement pro elementy země, vody, ohně a vzduchu. Probouzení vnitřní síly.

Spokojené vnitřní dítě 

Spočinutí se sebou a naladění na to zdravé, tvořivé vnitřní dítě v sobě. Zvědavé objevování světa i sebe sama a naladění se na lehkost bytí. Sebeléčení.

Cena za jeden 2,5 h seminář: 450 Kč

nebo 777 Kč za dva, 1077 Kč za tři.

 

Objednání záznamů přes tento jednoduchý online formulář 

 

Záznamy online seminářů

 

Pokud jste nestihli reálný čas vysílání, je nyní možnost si zakoupit přístup k záznamu večerních online seminářů.  

Jedná se o velmi jemnou, ale hlubokou transformační praxi tantrické hatha jógy s kontinuum movement na různá témata.

Jóga jako rituál pro tělo i duši.

Můžete tak zažít hloubku energetické praxe i na dálku, kdekoli jste.

Pokud preferujete kratší praxe (jógové !rozcvičky“ a meditace) a je pro vás důležité vysoké rozlišení záznamu obrazu,

pak se vám možná bude líbit program 16 kratších videí Jóga na každý den, který je celý natočený na profesionální TV kamery a najdete jej na jiné stránce zde.

Vodní had ~ POSVÁTNÉ TĚLO a vnitřní roztávání 

kurz kontinuum pro ženy

Středy večer online na ZOOMu, lze se přihlásit i později ze záznamu 

nový běh kurzu od ledna – Vodní had – POSVÁTNÉ TĚLO

možnost objenat i jen první díl na zkoušku (2h záznam za 350 Kč)

 

Více info a přihlášení

online kurz pro ženy VODNÍ HAD

Nový kurz 20.1.- 24.2.2021 online středy večer i ze záznamu

Vodní had ~ vnitřní síla a sebeléčení

Podpora procesu energetických změn v našem těle ~ posvátné tělo

Posvátné tělo je nové vnímání sebe sama: 

Tělo i duše v propojení

(po mnohá staletí bylo tělo od ducha kulturní podmíněností odpojeno)

Nyní se vše mění.

Také vnímáte ty změny?

Tento kurz je podporou probíhajícího procesu transformace

Velmi jemná praxe inspirovaná kontinuum movement s aspekty tantrické jógy

NOVÝ kurz 6 x 120 min, v reálném čase online i se záznamem z praxe – ucelený transformační kurz 

Kurz je vhodný pro ženy, které se těší na chvíli pro sebe, spočinutí, návrat ke svým zdrojům, vyživení a sebe-léčení

Když jsme my ženy vnitřně vyživené, probouzí se i tvořivost, vnitřní naplnění a více radosti v životě

  

synergie tantrické jógy, kundalini praxe hadí síly v praxi jógy, možná už téměř bez asán, probuzená vnitřní voda, kraniosakrální pulzace, tekuté tělo a tekutá páteř prostě VODNÍ HAD.

Synergie všech těch praxí, které v sobě nesu a předávám dále.

Prostě se to děje.

Hada nezastavíš, nezkrotíš, prostě se s ním setkáš, možná pohlédneš do jeho očí a možná tě pak sveze na nová místa …nitra tvého.

 Těším se na společné tvoření.

Vodní had ~ vnitřní síla a sebeléčení

 Kurz pro rozvíjení sebepřijetí, uvolnění se do vlastního těla a probouzení své přirozenosti a vnitřní síly.

 Vodní had – síla v jemnosti.

 Pro více informací ke kontinuum movement nahlédněte k mně na blog do těchto článků.  

 Kurz je vhodný pro ženy, které se těší na chvíli pro sebe, spočinutí, návrat ke svým zdrojům, vyživení a sebe-léčení

  6 setkání

středy večer 18:15 – 20:15

Lze v reálném čase i ze záznamu.

Ke kurzu se můžete připojit kdykoli – dostanete všechny nahrávky.

Nahrávky budou přístupné minimálně měsíc. 

 

Pro každodennosti doporučuji i vybrat si jednu – dvě techniky, kterým se budete věnovat každý den 10-20 minut pro ještě hlubší sebeléčení a osobní transformaci.

 

kurz poběží 20.1.-24.2.2021

 Cena kurzu 6 setkání je 1900 Kč

(obvyklá cena: 350 Kč/večer) 

 Pokud se nacházíte nyní v obtížné finanční situaci, můžeme se domluvit na rozdělení platby – záloha a pak doplatek později, popř. ještě jinak, individuální scholarship nebo dobrovolný příspěvek.

 

Pokud pochybujete, zda je praxe pro vás vhodná, můžete vyzkoušet ochutnávku – záznam z praxe: video „Voda živá“ – dech života – sebepečující praxe 

 

Setkání bude vždy 120 minut,

záznam ca 100-110 minut (nahrávám až po úvodním krátkém sharingu a pouze svou obrazovku, tj. vaše praxe na kurzu je čistě soukromá).

Záznam pokaždé pošlu všem přihlášeným

 

Přihlášky přes tento jednoduchý online formulář 

a dostanete přístupová hesla na ZOOM a po každém setkání link na záznam 

Pokud by vám email nedorazil, prosím, napište mi raději znovu. 

  

V čem spočívá kontinuum movement?

Techniky inspirované kontinuum movement jsou provedením snadné, jemné, ale velmi účinné. Vhodné pro každé tělo i každodenní použití. Přinášejí pozornost z naší často přetížené hlavy do těla …až k naší esenci.

 

Skrz zvuk a jemný intuitivní pohyb rozhýbáváme život (vodu) v nás až do buněk a učíme se v otevřené pozornosti vnímat své teď a tady bez nezdravé sebekritiky.

 

Prostě tak, jak to zrovna dokážeme.

 

Necháváme odplavit, co už může odejít

a probudit, co se zrovna probudit může.

Tělo a celá jeho struktura ožívá, i různá zatuhlá místa mohou roztávat, uvolňovat se.

 

Léčení starých zranění.
Zabydlení v těle, usazení, zakořenění.
Získáváme tak více síly pro každodenní život.

 

Významný efekt praxe je sebe-léčení. Probouzení vnitřní léčivé síly.

 

Blahodárný účinek na nervový systém, zažívání, dýchání, vnitřní orgány a třeba i oči či zažívání.

 

Ve zdravém živém těle i funguje přirozená imunita.

 

Můžete se těšit na zabydlení se ve svém těle a probouzení jeho vlastní bio-inteligence skrze probouzení vnitřní vody, která je v každé naší buňce. Rozšířené vědomí v těle a také uvolnění a vnímání bezpečí toho být přítomni ve svém těle. Tento pocit nám často chyběl již v dětství a mládí a neseme si s sebou příběhy, které nás zatěžují. Proto je důležité umět rozpouštět a integrovat to, co v nás bylo zamrzlé.

 

Velmi jemná praxe pro hluboké uvolnění a probouzení živé vody v nás. Vhodná pro začátečníky i ti, kdož si techniky kontinuum movement oblíbili – půjdeme opět do dalších vrstev a s novými technikami.

 

Zvuk je jedna z neúčinnějších možností jak probouzet živou vodu. Zvuk vědomě vedený do tkání probouzí a léčí. Tam, kde máme pocit, že nám energie – voda neproudí, právě tam je skrytý poklad a velké množství energie, která chce být uznána a znovu proudit.

 

Budeme uvolňovat jednotlivé části těla skrz vibrace zvuku a pozorovat účinky praxe v otevřené pozornosti. Je to vlastně taková zábavná forma meditace pro celé tělo. Zároveň probouzíme důvěru v sebe, moudrost svého těla a své vlastní schopnosti orientace v životě.

 

Voda v nás je naše kreativita i umění plynout životem

 ……………….. 

 

Zkušenosti z minulých seminářů kontinua:

 

Bylo to intenzivní, i když zdánlivě nečinné. To podstatné se totiž děje/dělo hluboko v nás. Děkuji Dáši za průvodcovství komnatami mého nitra
Petra

 

Dášo, laskavá, milá, pečující,
děkuji ti převelice za tvůj čas, za zaslání tvých videí. 
Je to přesně to, co rezonuje touto dobou, co je užitečné k přerodu, kterým procházíme všichni. Děkuji ti za to. Je to opravdu nádhera…….přerod a tvoje doprovázení.

Olga 

 

Děkuji za pondělní zážitek. Bylo to hluboké a děly se věci. Občas mě z hloubky vytáhla hlava zase na povrch, ale ty ponory…….😁
Velmi mě oslovuje práce se zvukem a je pro mě léčivá.
Přeji hodně zdaru ve Vaší práci a nám spoustu dalších lekcí s Vámi.
Zuzka 

……………

 

Přihlášky na nový online kurz přes tento jednoduchý online formulář 

………….

 

Spokojené vnitřní dítě – kontinuum&yoga

Pondělí 1.2.2021

Online ZOOM i záznam

Zvědavé objevování světa i sebe sama a naladění se na lehkost bytí

Více info a přihlášení

Jaké by to bylo spojit se s tou částí v nás, která zvědavě zkoumá okolní svět s odvahou dětem vlastní? Bez přehnané kritiky k sobě?
Jaké by to bylo zabydlet se sami v sobě a dovolit si lehkost bytí?

Od počátku života jsme zažili mnohé, utvářelo to naši osobnost, něco nám slouží k radosti a užitku, něco možná ne. Ledacos starého nefunkčního můžeme jemně a laskavě rozpouštět a uvolňovat přímo z těla, z našich buněk díky velmi jemným technikám jógy inspirované kontinuum movement, pomáhá i umění nadhledu, které přinášejí konstelace vedené s lehkostí Janovi vlastní.

Přijďte se seznámit a objevit své zdravé vnitřní dítě. Zažít radost, lehkost, zvědavost i odvahu prostě BÝT.

——————–

pondělí 1.2.
Čas: 18:30 – 21 h
Místo: ONLINE na ZOOMu

Přihlášky přes tento jednoduchý online formulář

Cena: 450 Kč

možnost účastnit se ze záznamu
nižší cena při účasti na více seminářích – zimní permanentka:

TRANSFORMAČNÍ TANTRAJÓGA:
večery 18:30 – 21 – v současné době online na ZOOMU

11.1. Nový začátek
18.1. Tantrajóga pro 5 elementů v nás
1.2. Spokojené vnitřní dítě

 

jeden seminář: 450 Kč, 

dva: 777 Kč,

tři: 1077 Kč

Pokud se nacházíte v náročné finanční situaci, ale seminářů se chcete zúčastnit, ozvěte se, lze se připojit online i za dobrovolný příspěvek 

 ——————–

A jaké jsou zkušenosti účastníků z uplynulých akcí?

Děkuji za včerejší lekci. Moc mi to slovy popsat nejde, protože je to málo. Takže jedním slovem blaženost na srdci. Radka

Bylo to intenzivní, i když zdánlivě nečinné. To podstatné se totiž děje/dělo hluboko v nás. Děkuji Dáši za průvodcovství komnatami mého nitra
Petra

Dáši, obratem odpovídám plná neuvěřitelných pocitů. Už po včerejší první lekci jsem byla úplně jak vyměněná.

 

Tantrajóga pro pět elementů

záznam online semináře, délka 2,5h

Praxe pro harmonii živlů v nás. Tantrická jóga inspirovaná kontinuum movement pro elementy země, vody, ohně a vzduchu. Probouzení vnitřní síly.

Více info a přihlášení

armonizační večer s jemnou tantrickou hatha jógou pro více vnitřní síly a rovnováhy. Propojení s elementy země, vody, vzduchu a ohně v nás. Těšit se můžete i na techniky inspirované kontinuum movement pro probouzení proudění vnitřních vod – cesta do srdce a svého nitra skrz kultivaci „živé vody v nás“. 
Na závěr relaxace pro hluboké uvolnění a načerpání sil.

Tantrajóga vychází z jemného přístupu k józe a z tantrické praxe pozornosti a práce s vnitřní energií (kundalini) a čakrami. Jemná a laskavá praxe zaměřená na přítomnost a kultivaci vnitřní energie skrz praxi s našimi „nehmotnými orgány“ – čakrami a elementy. Element země pro naše kořeny a uzemnění, voda pro umění plynutí (i to emoční), oheň pro vnitřní zapálení, vzduch pro lehčí myšlenky a radost a lehkost v srdci. Jógová praxe se prolíná s uvolňujícími technikami kontinuum movement. 

Cvičení je jemnější, orientované více na náš vnitřní svět, pozornost teď a tady ve svých tělech. Umění pozorovatele bez hodnocení, nutnosti dosahování výkonů a kritičnosti.
Přestože jóga je obecně na západě chápána jako „zdravé fyzické cvičení“, hlavní jóga se děje skrz naše vnímání. Naše vnitřní energie je mocná – kam ji zaměříme, tam ji posíláme a to uskutečňujeme. Vědomá jóga podporuje naši přirozenou schopnost kráčet po své vlastní cestě.

Seminář je určen nejen těm, kteří si chtějí užít jógový večer třeba i trochu jinak, ale i těm, kteří teprve začínají.

Těšit se můžete na čas strávený sami se sebou. Tantra praví Poznej sebe a poznáš celý vesmír. Chvilky zastavení a jógová praxe plynoucí v meditativním tempu nás vede dovnitř. Do našeho těla. To nám umožňuje uvolňovat staré vzorce, emoce a proudění energie, abychom žili s větší lehkostí a radostí. Během praxe si vysvětlíme i účinky jednotlivých ásan (pozic), cvičení okořeníme tematickými hudebními meditacemi a na cestě sebepoznání nám budou nápomocny i další techniky: např. „kontinuum movement“, které přináší pozornost do těla a k naší esenci. Skrz zvuk a intuitivní pohyb rozhýbáváme život (vodu) v nás až do buněk a učíme se v otevřené pozornosti vnímat své teď a tady. Rozpouští to, co k nám nepatří, přináší hluboké uvolnění a uvědomění. Síla v jemnosti.

——————–

pondělí 18.1.
Čas: 18:30 – 21 h
Místo: ONLINE na ZOOMu a nebo ZÁZNAM

Přihlášky přes tento jednoduchý online formulář

Cena: 450 Kč

možnost účastnit se ze záznamu
nižší cena při účasti na více seminářích

 

zimní permanentka – TRANSFORMAČNÍ TANTRAJÓGA:

večery 18:30 – 21 – v současné době online na ZOOMU

11.1. Nový začátek
18.1. Tantrajóga pro 5 elementů v nás
1.2. Spokojené vnitřní dítě

 

jeden seminář: 450 Kč, 

dva: 777 Kč,

tři: 1077 Kč

Pokud se nacházíte v náročné finanční situaci, ale seminářů se chcete zúčastnit, ozvěte se, lze se připojit online i za dobrovolný příspěvek 

 ———–

A jaké jsou zkušenosti účastníků z uplynulých akcí?

„Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.“

Bára

 

„Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za skvělé semináře, které vedete.
Je to opravdu mistrovský import tantry do Čech. Je to neuvěřitelně jemné a velmi rychle ty techniky rozšiřují vědomí, otevírají ukryté obsahy, pročišťují a doznívají ještě dlouho po semináři.“
Petr

Nový začátek – tantrajóga se záměrem pro 2021

záznam online semináře, délka 2,5

Tradiční novoroční praxe pro vnitřní harmonii, tentokrát na magické datum 11.1. před prvním novem v nového roku

Více info a přihlášení

Nový začátek: klidné spočinutí i energetické probouzení před prvním novem v novém roce 2021.

Tradiční novoroční praxe pro podporu vnitřní harmonie tentokrát na magické datum 11.1.
online na platformě Zoom

Naladění se na sebe a svůj potenciál a nové vykročení.

Vytvořili jste si záměr pro rok 2021? Praxí jej podpoříte.
Nejste zvyklí pracovat se Záměrem?
Stačí naladit se na sebe a zeptat se svého srdce, co potřebuje.

Tato praxe je o spočinutí sami se sebou.

Skrze jemnou praxi budeme poodhalovat rozpomínání na to zdravé v nás.

Je mi ctí provádět vás propojením se zdrojovou energií.

Tantrajóga je jemná jógová praxe vycházející z tantrických principů energetiky těla. Praxe asán, tedy jógových pozic, uvnitřnění i meditace nás vede do rezonance s energií univerza.
Asánami tvoříme posvátnou geometrii ze svého těla, ovšem praxe je velmi jemná, žádné náročné pozice nejsou nutné.

Můžete se těšit i na oblíbené kontinuum movement – jemná hravá praxe která díky vibracím zvuku ladí naše tělo zevnitř, uvolňuje napětí a přináší spočinutí a stav meditace v celém těle.

——————–

pondělí 11.1.
Čas: 18:30 – 21 h
Místo: ONLINE na ZOOMu

Přihlášky přes tento jednoduchý online formulář

Cena: 450 Kč

možnost účastnit se ze záznamu
nižší cena při účasti na více seminářích

zimní permanentka:

TRANSFORMAČNÍ TANTRAJÓGA:
večery 18:30 – 21 – v současné době online na ZOOMU

11.1. Nový začátek
18.1. Tantrajóga pro 5 elementů v nás
1.2. Spokojené vnitřní dítě

 

při přihlášení na 2 semináře: 777 Kč,
tři: 1077 Kč

 ———–

A jaké jsou zkušenosti účastníků z uplynulých akcí?

„Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za skvělé semináře, které vedete.
Je to opravdu mistrovský import tantry do Čech. Je to neuvěřitelně jemné a velmi rychle ty techniky rozšiřují vědomí, otevírají ukryté obsahy, pročišťují a doznívají ještě dlouho po semináři.“
Petr

Dášo, laskavá, milá, pečující,
děkuji ti převelice za tvůj čas, za zaslání tvých videí.
Je to přesně to, co rezonuje touto dobou, co je užitečné k přerodu, kterým procházíme všichni. Děkuji ti za to. Je to opravdu nádhera…….přerod a tvoje doprovázení.

Olga 

„Chtěla jsem Ti moc poděkovat, bylo to skvělé se dostat zase k sobě a potkat se sama se sebou.
Díky!“
Petra

 

„Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.“
Bára

 

Úplňková Tantrajóga

záznam online semináře pro ženy – harmonizace na úplněk, délka 2,5h

 

Více info

 Jemná tantrická hatha jóga a kontinuum movement jako rituál pro uvolňování energetiky.

Vědomí v těle, hloubka a proudění energie i umění nadhledu a pozorovatele.

Úplňkové naladění.
30.11. v 10.29 nastává úplněk v Blížencích. V souladu s tímto tématem budeme večer věnovat dechu, a péči o nervový systém velmi jemnými, ale účinnými technikami. Čas zanoření se do sebe a (sebe)vyživení.

Zabydlení se ve svém těle a probouzení jeho vlastní bio-inteligence probouzením a harmonizací živé vody v nás. Vnímání sebe sama a svých pocitů a potřeb.
Uvolnění a pocit bezpečí ve svém těle.

Tantrická jóga uvolňuje proudění energie skrze nenáročné, ale účinné jógové pozice a meditace. Rozvíjí potenciál čaker a rozšiřuje vědomí. Na úplněk poplyneme i s pozdravem měsíce a především budeme rozpouštět a uvolňovat.

Techniky inspirované kontinuum movement jsou provedením snadné, jemné, ale velmi účinné. Vhodné pro každé tělo i každodenní použití. Přinášejí pozornost z hlavy do těla …až k naší esenci. Skrz zvuk a jemný intuitivní pohyb rozhýbáváme život (vodu) v nás až do buněk a učíme se v otevřené pozornosti vnímat své teď a tady bez nezdravé sebekritiky. Prostě tak, jak to zrovna dokážeme.
Necháváme odplavit, co už může odejít a probudit, co se zrovna probudit může.
Tělo a celá jeho struktura ožívá, i různá zatuhlá místa mohou roztávat, uvolňovat se.
Zabydlení v těle, usazení, zakořenění.
Získáváme tak více síly pro každodenní život.

Učíme se přijímat svůj život, svůj příběh a sebe samé ve své komplexnosti bytí.

Osvícení, kam nás jóga i tantra směřují, je vlastně Sebepoznání.

Uvnitř nás je celý vesmír. A propojení toho našeho mikrokosmu s Makrokosmem, to je stav jógy.

 

záznam z pondělí 30.11.

délka: 2,5 h

cena: 450 Kč, opakované přehrávání

nižší cena při pořízení záznamů z více seminářů

(777 Kč dva, 1077 Kč tři, každý v délce 2,5h)

Objednání záznamu: dasa@simhayoga.cz

——————–

Další semináře Tantrajógy (online nebo i naživo – pravděpodobně poběží obojí):
(vždy 18:30-21)

 

Loona – Praha 8, Karlín: (i ONLINE)

7.12. Adventní tantrajóga (pokud bude naživo, tak i s kakaem)

14.12. Tantrajóga na NOV ve tmě – skrz tmu hledám světlo v sobě

4.1. Nový začátek

 

Golden Temple – Praha 6  (i ONLINE)

18.12. Slunovratová Tantrajóga ve tmě při svíčkách – oslava zimního Slunovratu a návrat světla

 

——————-
Zkušenosti z proběhlých seminářů:

Včerejší praxe byla pro mě dost intenzivní a cítím se moc dobře. Continuum Movement mě hluboce léčí.
Jitka

 

Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.
Bára

 

Miluji tvoje cvičení, protože mě vždycky dá něco nového. Pokaždé si odnesu nějakou odpověď na svoje otázky. Jóga, kterou vedeš mi dává klid na duši, harmonizuje a vyživuje. Jsem moc ráda, že jsem tě potkala a mám možnost navštěvovat tvoje hodiny.
Jitka

 

Tantrajóga pro rovnováhu a svůj střed

nový záznam 2,5 h semináře

Více info

 Jemná tantrická hatha jóga jako rituál pro uvolňování energetiky těla.

Vědomí v těle, hloubka a proudění energie i umění nadhledu a pozorovatele.

 Tantra je tanec Šivy (vědomí) a Šakti (energie) uvnitř nás. 

Rovnováha nejen nalevo a napravo, ale i nahoře a dole. Najít svůj osobní střed, středovou línii i bod, ve kterém se vše v nás potkává. Osobní střed, bod nula, neutralita. Dar hlubokého spočinutí bez nutnosti třídění emocí a zážitků na dobré nebo špatné. Plná přítomnost teď a tady. Integrace a proces (sebe)přijetí. 

Přidáme i techniky na uvolnění i prohřátí  – podporu imunity, třetí čakry, vnitřního ohně – oheň transformace.

Zaměříme se na naše osobní vyladění v klidu, harmonii a vnitřní rovnováhu. Jóga, které se budeme věnovat, vychází z tantrických principů práce s energií a čakrami a připojíme i další jednoduchá cvičení z kontinuum movement na probouzení vibrací života v nás, živé vody a rozpouštění toho, co už může odejít.

 Učíme se přijímat svůj život, svůj příběh a sebe samé ve své komplexnosti bytí.

Osvícení, kam nás jóga i tantra směřují, je vlastně Sebepoznání. 

Uvnitř nás je celý vesmír. A propojení toho našeho mikrokosmu s Makrokosmem, to je stav jógy.

 

délka: 2,5 h

cena: 450 Kč, opakované přehrávání

nižší cena při pořízení záznamů z více seminářů

(777 Kč dva, 1077 Kč tři, každý v délce 2,5h)

Objednání záznamu: dasa@simhayoga.cz

——————–

 

Zkušenosti z proběhlých seminářů:

Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za skvělé semináře, které vedete.
Je to opravdu mistrovský import tantry do Čech. Je to neuvěřitelně jemné a velmi rychle ty techniky rozšiřují vědomí, otevírají ukryté obsahy, pročišťují a doznívají ještě dlouho po semináři.
Petr

Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.
Bára
Miluji tvoje cvičení, protože mě vždycky dá něco nového. Pokaždé si odnesu nějakou odpověď na svoje otázky. Jóga, kterou vedeš mi dává klid na duši, harmonizuje a vyživuje. Jsem moc ráda, že jsem tě potkala a mám možnost navštěvovat tvoje hodiny.
Jitka

Vyšší vědomí ~ Tantrajóga od kořenů po korunu

nový záznam 2,5 h semináře

Více info

 

 Jemná tantrická hatha jóga jako rituál pro uvolňování energetiky těla.

Vědomí v těle, hloubka a proudění energie i umění nadhledu a pozorovatele.

Projdeme energetický – čakrový systém našeho těla od kořenů ke koruně.

 

Zaměříme se na naše osobní vyladění v klidu, harmonii a vnitřní rovnováhu. Jóga, které se budeme věnovat, vychází z tantrických principů práce s energií a čakrami a připojíme i další jednoduchá cvičení z kontinuum movement na probouzení vibrací života v nás, živé vody a rozpouštění toho, co už může odejít.

 

Naše vědomí – Šiva
a energie – Šakti
tančí uvnitř nás.

A v korunové čakře je místo jejich posvátné svatby.

 

Vědomí koruny v nás je i přijetí toho, co se v nás i okolo nás odehrává a umění lehkosti a nadhledu.

Učíme se přijímat svůj život, svůj příběh a sebe samé ve své komplexnosti bytí.

Osvícení, kam nás jóga i tantra směřují, je vlastně Sebepoznání. 

Uvnitř nás je celý vesmír. A propojení toho našeho mikrokosmu s Makrokosmem, to je stav jógy.

 

délka: 2,5 h

cena: 450 Kč, opakované přehrávání

nižší cena při pořízení záznamů z více seminářů

(777 Kč dva, 1077 Kč tři, každý v délce 2,5h)

Objednání záznamu: dasa@simhayoga.cz

——————–

 

Zkušenosti z proběhlých seminářů:

Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za skvělé semináře, které vedete.
Je to opravdu mistrovský import tantry do Čech. Je to neuvěřitelně jemné a velmi rychle ty techniky rozšiřují vědomí, otevírají ukryté obsahy, pročišťují a doznívají ještě dlouho po semináři.
Petr

Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.
Bára
Miluji tvoje cvičení, protože mě vždycky dá něco nového. Pokaždé si odnesu nějakou odpověď na svoje otázky. Jóga, kterou vedeš mi dává klid na duši, harmonizuje a vyživuje. Jsem moc ráda, že jsem tě potkala a mám možnost navštěvovat tvoje hodiny.
Jitka

Voda živá ~ dech života

Více info

Záznam z dopoledního kurzu Voda živá – inspirace kontinuum movement. Velmi jemná praxe zaměřená na uvolnění bránice, probouzení tekutosti těla, živé fascie a sebe-léčivou sílu našeho těla. Praxe jak ji možná neznáte. Velmi uvolňující zabydlení se v těle. Hluboké propojení se svým dechem i skrze zvuk. Vědomí sebe sama.

Vyzkoušejte.

Délka: 1h 56 min

Můžete si zakoupit buď jedno přehrání na vyzkoušení nebo neomezený počet přehrání a praktikovat si kdykoli budete mít chuť

Čas strávený sami se sebou. Poznej sebe a poznáš celý vesmír. Chvilky zastavení a praxe plynoucí v meditativním tempu nás vede dovnitř. Do našeho těla. To nám umožňuje uvolňovat staré vzorce, emoce a proudění energie, abychom žili s větší lehkostí a radostí.

Čím více jsme schopni vnímat, pozorovat i aktivně zpracovávat to, co se urodí v naší vnitřní krajině, tím lépe dokážeme vycházet sami se sebou a pak i s okolním světem.

Vhodné jak pro jógové začátečníky, tak pro pokročilejší, pro ženy i muže. Předpokladem pro praxi je zájem o svůj vlastní vnitřní svět, neb do něj budeme nahlížet a probouzet své kvality a dary.

Praxe je velmi jemná, zpomalující, vědomá.

Léčení nervového systému, bránice a páteře.

Nákup videa - jedno přehrání na zkoušku


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Nákup videa - neomezené přehrávání pro domácí praxi


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Adventní Tantrajóga

 2,5 h záznam online semináře

 

 

 

Více info

Jemná tantrická hatha jóga a kontinuum movement jako rituál pro uvolňování energetiky.
 
Adventní ladění – niterný prožitek a vnitřní odpověď na to, co propojuje mystiku křesťanského adventu a tantry.
Cesta hlubokého smíření s našimi kořeny střední Evropy skrze tantrickou praxi energetiky čaker, kterou však najdeme v určité formě i ve staré mystice křesťanství.
Cesta integrace, propojení.
Přímé spojení s energií zdroje.
 
Tantrická energetika adventu: mystika křesťanství v tantrajóze a tantry v křesťanství.
 
Propojení něčeho, co bylo uměle odděleno jinými úhly pohledu. Nyní je čas integrace a smíření
opravdu v hloubce sebe sama.
 
Přijetí kvalit těla i ducha.
 
Advent znamená příchod. Příchod světla. Ne náhodou jej naši předci slavili právě v té nejtemnější části roku.
 
Jaký význam má energeticky pro nás advent? jaký je smysl čtyř adventních nedělí? A jaká je vlastně podstata prapůvodního starého křesťanství? Skrze jemnou praxi budeme poodhalovat rozpomínání na to zdravé v nás.
 
Praxi s energetikou čaker najdeme i v křesťanství, zejména s korunovou a srdeční čakrou.
Zároveň se zaměříme i na vědomí v těle, hloubka a proudění energie i umění nadhledu a pozorovatele.
 
Je mi ctí provádět vás propojením se zdrojovou energií skrze rozšiřování vědomí i zabydlení se ve svém těle a probouzení jeho vlastní bio-inteligence.
 
Uvolnění a pocit bezpečí ve svém těle.
 
 
Pokud seminář bude i naživo, k záměru nám přispěje i bio raw kakao z Bali, které si na semináři rituálně užijeme a jemné osvětlení svíček, které pomůže zklidnit mysl a naladit nás na to hezké v nás v čase vánoc. Při online vysílání si vyberete vy svůj nápoj bohů.
 
 
————-

Pondělí 7.12.

Čas: 18:30 – 21 h

Místo: ONLINE na ZOOMu
a zdá se že i zároveň naživo v Looně v Karlíně, bude-li možno (Křižíkova 67, P8-Karlín)

 

Cena: 450 Kč online

/ 550 Kč naživo s rituálním kakaem

 

možnost účastnit se ze záznamu

nižší cena při účasti na více seminářích

 

Přihlášky: dasa@simhayoga.cz
(podle aktuálního stavu si upřesníme, jestli bude pouze online nebo online i naživo)

 

info: www.simhayoga.cz

——————–

Další semináře Tantrajógy (online nebo i naživo – pravděpodobně poběží obojí):
(vždy 18:30-21)

 

Loona – Praha 8, Karlín ( i online)

7.12. Adventní tantrajóga (pokud bude naživo, tak i s kakaem)

14.12. Tantrajóga na NOV ve tmě – skrz tmu hledám světlo v sobě

4.1. Nový začátek

 

Golden Temple – Praha 6 (i online)

18.12. Slunovratová Tantrajóga ve tmě při svíčkách – oslava zimního Slunovratu a návrat světla

 

——————-

A jaké jsou zkušenosti účastníků z uplynulých akcí?

„Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za skvělé semináře, které vedete.
Je to opravdu mistrovský import tantry do Čech. Je to neuvěřitelně jemné a velmi rychle ty techniky rozšiřují vědomí, otevírají ukryté obsahy, pročišťují a doznívají ještě dlouho po semináři.“

Petr

 

„Chtěla jsem Ti moc poděkovat, bylo to skvělé se dostat zase k sobě a potkat se sama se sebou.
Díky!“
Petra

 

„Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.“

Bára
———-

 

Tantrajóga na NOV ve tmě

2,5 h záznam online semináře

 

Více info
Skrz tmu hledám světlo v sobě aneb nebojme se stínů a tmy
Tantrajóga ve tmě na poslední NOV v tomto roce
 
Přijetí tmy jako mystického lůna pro výživu svých zdrojů, vědomí hloubky, mystéria a zrod nového. Ze tmy se rodí světlo.
Nacházíme se v té temné částí roku: dlouhé noci a krátké dny nás vedou dovnitř. Blíží se zimní Slunovrat, kdy slavíme Návrat Světla. I dlouhé temné noci a zejména naše pozornost dovnitř sebe přinášejí možnost vynést na světlo svého vědomí to, co se děje uvnitř nás – pro více svobody sami v sobě.
 
V pondělí 14.12. přichází NOV – poslední v letošním roce.
Je to čas zastavení, vnímání sebe sama.
 
V našem nevědomí je ukryto mnohé. Energeticky naše i kolektivní nevědomí spadá do oblasti druhé čakry, kterou je možno vidět černou barvou. A přesto se zobrazuje oranžově.
Máme v sobě skrytý mnohý potenciál, ke kterému se lze dopracovat přijetím i toho, co nevnímáme na sobě či druhých příliš pozitivně. Ten proces vyžaduje naši trpělivost, pozornost, odvahu a chuť nahlížet do svých zákoutí.
 
Tantrajóga ve tmě: Skrz tmu novu hledám světlo v sobě.
Někdy máme možná ze tmy strach – vzbuzuje v nás obavy z neznámého, mnozí již tušíme, že máme v sobě nějaký stín. Stín ale není něco, čeho je třeba se obávat. Naopak: potřebuje naše přijetí. Vše v našem systému má svůj smysl. A původ. Kde je stín, je i světlo. Skrz tmu hledám světlo v sobě.
Tantrajóga vychází z jemného přístupu k hatha józe a z tantrické meditativní praxe pozornosti a práce s vnitřní energií a čakrami. S vnitřní vodou pracuje velmi efektivně kontinuum movement.
 
V tomto večerním semináři se zaměříme na vnitřní svět – pozorování svého vnitřního vesmíru a praxi „ve tmě“. Tma, noční obloha – vesmír uvnitř i vně. Napojení na intuici a inspiraci, která k nám proudí… …když zavřeme oči a podíváme se dovnitř. Moudrost, která přichází ze tmy… …a možná přináší i více světla do našeho života.
Během tohoto večerního semináře poplyneme jógovou praxí v meditativním tempu, budeme uvolňovat tělo i mysl, vnímat, co se uvnitř děje, proudění energie a směřovat ji i vědomě do některých center. Tantra praví Poznej sebe a poznáš celý Vesmír, proto vědomí sebe sama a vnitřní pozorování je esencí a hloubkou jógové praxe. Závěrem si užijete oblíbenou relaxační techniku Yoga Nidra, která navozuje hluboké uvolnění těla i mysli. Neb propojení našeho osobního mikrokosmu s Makrokosmem, to je jóga.
Čas: 18:30 – 21 h
 
Místo: online ZOOM
a zároveň naživo Loona, Křižíkova 67, Praha 8- Karlín
 
Přihlášky: dasa@simhayoga.cz
 
Cena:  450 Kč online  

/ 490 Kč naživo (šátek s sebou)

možnost účastnit se ze záznamu

nižší cena při účasti na více seminářích

 

Přihlášky: dasa@simhayoga.cz
(podle aktuálního stavu si upřesníme, jestli bude pouze online nebo online i naživo)

 

—————- 

 
TRANSFORMAČNÍ TANTRAJÓGA:
večery 18:30 – 21 – v současné době online na ZOOMU i naživo
 
7.12. Adventní ladění – niterný prožitek a vnitřní odpověď na to, co propojuje mystiku křesťanského adventu a tantry.
14.12. Tantrajóga ve tmě – přijetí tmy jako mystického lůna pro výživu svých zdrojů, vědomí hloubky, mystéria a zrod nového. Ze tmy se rodí světlo.
 
18.12. Slunovratová rituální tantrajóga pro integraci (nejen) uplynulého roku.
 
3.1. Nový začátek – nový nádech
 
 
Přihlášky: dasa@simhayoga.cz
 

 

——————-

 

A jaké jsou zkušenosti účastníků z uplynulých akcí?

 

„Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za skvělé semináře, které vedete.
Je to opravdu mistrovský import tantry do Čech. Je to neuvěřitelně jemné a velmi rychle ty techniky rozšiřují vědomí, otevírají ukryté obsahy, pročišťují a doznívají ještě dlouho po semináři.“ 

Petr

 

„Chtěla jsem Ti moc poděkovat, bylo to skvělé se dostat zase k sobě a potkat se sama se sebou.
Díky!“
Petra

„Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.“

Bára
———-

 

 

 

   Rituální Tantrajóga pro     zimní  slunovrat

 2,5 h záznam online semináře

Více info

Jemná tantrická hatha jóga a kontinuum movement jako rituál pro uvolňování energetiky. Integrace uplynulého roku a příprava na ten nový. 

Vědomí v těle, hloubka a proudění energie i umění nadhledu a pozorovatele.

Slunovrat je velmi důležitý energetický moment. Letos nastává v pondělí 21.12. ve 14.30.

Období těsně před zimním slunovratem je čas, kdy stojí za to ohlédnout se zpět za uplynulým rokem a uctít, cokoli se přihodilo…

…a díky tomu o kousek lehčí vyrazit do nového roku.

Proto i tento seminář, který je záměrně před momentem Slunovratu, je podporou rituálního předělu mezi rokem, který (o)pouštíme a novým, který přichází.

Než vkročíme do roku nového, je důležité uctít a integrovat, co přinesl ten, který končí.

Abychom mohli naplnit svůj šálek, je dobré nejprve zjistit, co v něm je a případně vyprázdnit, co můžeme již pustit. A do dalšího roku vstoupit o kousek lehčí.

Zároveň zima je období kdy příroda odpočívá a čerpá sílu do nového roku. I my to potřebujeme a tak přijde i moment spočinutí, integrace hloubky … i vědomý pohyb neb skrz somatickou praxi, tedy práci s tělem si často lépe ledacos uvědomíme, zažijeme… …a můžeme (roz)pouštět.

 

Rituál je čas strávený sami se sebou teď a tady se záměrem rozšíření vědomí. Energetický posun.

 

Poznej sebe a poznáš celý vesmír. Chvilky zastavení a jógová praxe plynoucí v meditativním tempu nás vede dovnitř. Do našeho těla. To nám umožňuje uvolňovat staré vzorce, emoce a proudění energie, abychom žili s větší lehkostí a radostí.

 

——————–

pátek 18.12.

Čas: 18:30 – 21 h

Místo: ONLINE na ZOOMu
a zdá se že i zároveň naživo v Golden Temple

Cena: 450 Kč online / 490 Kč naživo

možnost účastnit se ze záznamu

nižší cena při účasti na více seminářích

 

Přihlášky: dasa@simhayoga.cz
(podle aktuálního stavu si upřesníme, jestli bude pouze online nebo online i naživo)

 

——————–

Další semináře Tantrajógy (online nebo i naživo – pravděpodobně poběží obojí):
(vždy 18:30-21)

 

Loona – Praha 8, Karlín:

7.12. Adventní tantrajóga (pokud bude naživo, tak i s kakaem)

14.12. Tantrajóga na NOV ve tmě – skrz tmu hledám světlo v sobě

4.1. Nový začátek

 

Golden Temple – Praha 6

 Slunovratová Tantrajóga ve tmě při svíčkách – oslava zimního Slunovratu a návrat světla

 

——————-

A jaké jsou zkušenosti účastníků z uplynulých akcí?

„Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za skvělé semináře, které vedete.
Je to opravdu mistrovský import tantry do Čech. Je to neuvěřitelně jemné a velmi rychle ty techniky rozšiřují vědomí, otevírají ukryté obsahy, pročišťují a doznívají ještě dlouho po semináři.“

Petr

 

„Chtěla jsem Ti moc poděkovat, bylo to skvělé se dostat zase k sobě a potkat se sama se sebou.
Díky!“
Petra

 

„Dáši, děkuji moc za krásnou lekci, cítím se jako znovuzrozena a plná sil.“

Bára
———-

 

Tantrajóga pro rovnováhu

1,5 h záznam online semináře

Více info

Záznam z večerního semináře s tématem vnitřní rovnováhy

Délka: 92 min

Můžete si zakoupit buď jedno přehrání lekce nebo neomezený počet přehrání a praktikovat si kdykoli budete mít chuť

Na tomto semináři se spolu setkáme při praxi Tantrajógy s energií čaker inspirované kontinuum movement

Čas strávený sami se sebou. Poznej sebe a poznáš celý vesmír. Chvilky zastavení a jógová praxe plynoucí v meditativním tempu nás vede dovnitř. Do našeho těla. To nám umožňuje uvolňovat staré vzorce, emoce a proudění energie, abychom žili s větší lehkostí a radostí.

Čím více jsme schopni vnímat, pozorovat i aktivně zpracovávat to, co se urodí v naší vnitřní krajině, tím lépe dokážeme vycházet sami se sebou a pak i s okolním světem.

Vhodné jak pro jógové začátečníky, tak pro pokročilejší, pro ženy i muže. Předpokladem pro praxi je zájem o svůj vlastní vnitřní svět, neb do něj budeme nahlížet a probouzet své kvality a dary.

Nákup videa - jedno přehrání


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Nákup videa - neomezené přehrávání


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Rituální slunovratová tantrajóga

1,5 h záznam online semináře

Více info

Záznam z večerního semináře s tématem letního slunovratu, abyste si mohli praktikovat i z pohodli svého domova.

Délka: 102 min

Praxe je tématická slunovratová, transformační tantrajóga s energií čaker inspirovaná kontinuum movement

Můžete si zakoupit buď jedno přehrání lekce nebo neomezený počet přehrání a praktikovat si kdykoli budete mít chuť

Praxe tohoto večerního semináře pracuje do hloubky našeho energetického systému a psýché.

Letní a zimní slunovrat rozdělují rok na dvě poloviny – kdy světla ubývá a kdy světla přibývá.
Přičemž obojí jak světlo tak tma má své místo v našem cyklu denním, měsíčním, ročním i životním …a zaslouží si uctít. Neb čemu nedáme / nechceme dát pozornost, to zasouváme do své tajemné 13.komnaty – našeho tzv. stínu. Jak známo, na temné chvilky pomáhá světlo: světlo našeho vědomí.

Letní slunovrat nastal letos 20.6. ve 23:43 h.
V období letního slunovratu se nacházíme na vrcholu slunečního cyklu. Proto se nabízí ohlédnutí za uplynulou polovinou slunečního cyklu (půlrokem) a je to i vhodný čas pro přípravu na další půlku cyklu, kdy světla ubývá a více se (možná) zabýváme svým vnitřním světem.

Rituální oslava letního slunovratu s jógou:

Pozdravy slunce se zpíváním manter a meditativní praxe jemné tantrické hatha jógy a uvolňující techniky kontinuum movement.

Čas strávený sami se sebou. Poznej sebe a poznáš celý vesmír. Chvilky zastavení a jógová praxe plynoucí v meditativním tempu nás vede dovnitř. Do našeho těla. To nám umožňuje uvolňovat staré vzorce, emoce a proudění energie, abychom žili s větší lehkostí a radostí.

Čím více jsme schopni vnímat, pozorovat i aktivně zpracovávat to, co se urodí v naší vnitřní krajině, tím lépe dokážeme vycházet sami se sebou a pak i s okolním světem.

Vhodné jak pro jógové začátečníky, tak pro pokročilejší, pro ženy i muže. Předpokladem pro praxi je zájem o svůj vlastní vnitřní svět, neb do něj budeme nahlížet a probouzet své kvality a dary.

Nákup videa - jedno přehnání


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Nákup videa - neomezené přehrávání


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Najdi svůj střed

pokud máte zájem o video 90 min praxe, napište mi email

 

Tantrajóga pro uzemnění  a spojení s kořeny

pokud máte zájem o video 90 min praxe, napište mi email

 

Tantrajóga vnitřní oheň

pokud máte zájem o video 130 min praxe, napište mi email

 

Navaratri sadhana

(uplynulo)

V říjnu s příchodem prvního podzimního novu nastalo magické období Navaratri, které slavíme meditací, sádhanou v rámci tradice tantry pravé ruky. Při té příležitosti proběhlo i několik online seminářů 

Více info

 

V pátek 16.10. přichází NOV a první podzimní nov je i začátkem NAVARATRI – v překladu devět dní a nocí Bohyně, velmi významné období pro osobní rozvoj a duchovní praxi.

 Co je NAVARATRI? 

V překladu devět dní a nocí Bohyně, významné energetické období pro probouzení vnitřní síly, kdy se každá praxe násobí. Pracujeme také se speciální  mantrou Bohyně. Tu nasdílím do této FB skupiny Mantra Sadhana     

 

 A s mantrou se medituje 17.10. – 28.10. každý den 1h pro pro vnitřní transformaci

 

Sadhana Blessed Navaratri time

 Večerní semináře ONLINE v tomto čase:

praxe tantrické jógy, kontinua a meditace s mantrou Bohyně při příležitosti NAVARATRI

 

Tantrajóga pro srdce (pondělí 19.10. od 18:30 – 21) 

 společné naladění, praxe tantrické jógy s inspirací kontinuum movement zaměřená na srdeční čakru a měkčení srdce a 30 min společné mantra meditace (opakování mantry v duchu – praxe pro uvolnění energie, jemná kundalini mantra, energetický daršan) 

Naše srdce toho hodně zažilo. Často jsme doslova zamrzli už v dětství těžkými zážitky a dodnes nás to možná omezuje v prožívání života. Smyslem jógy i tantry je celistvost, proto uvolňujeme proudění energie, roztáváme a integrujeme – vše co uvnitř nás je. Tak jak to je. Učíme se tak využít svůj lidský potenciál. 

 

Kundalini Tantrajóga (čtvrtek 22.10.od 18:30 – 21)

 společné naladění, praxe tantrické jógy pro 7 čaker, roztávání s inspirací kontinuum movement a intenzivní tantra sádhana: 60 min společné mantra meditace (opakování mantry v duchu – praxe pro uvolnění energie, jemná kundalini mantra, silný energetický daršan) 

 

Cena za oba online semináře je 777 Kč (dohromady)

Pokud se chcete zúčastnit jen jednoho, je cena 450 Kč

lze se zúčastnit i ze záznamu

 

Pro přístup mi napište email na dasa@simhayoga.cz

Pošlu info

 

Podrobnější popisy seminářů najdete zde

 

A co je NAVARATRI? 

V překladu devět dní a nocí Bohyně, významné energetické období pro probouzení vnitřní síly, kdy se každá praxe násobí. Pracujeme také se speciální  mantrou Bohyně. Tu nasdílím do této FB skupiny Mantra Sadhana     

 

 A s mantrou se medituje 17.10. – 27.10. každý den 1h pro pro vnitřní transformaci

 

Sadhana Blessed Navaratri time  

 

Podle tantry existuje 10 kosmických sil, tantrických bohyní „Daša maha vídia“ – více o nich jsem psala na FB a také do článku, který vyšel v září v časopise Jóga dnes (právě jsem nově vložila na blog ). Každé Navaratri pracujeme intenzivně s jednou z nich. Jde o posílení energie v sobě a podporu vnitřní transformace.

 

Navaratri je magický čas, silná energetická vlna, během níž se každá duchovní praxe násobí. Proto je vhodné každý den meditovat a věnovat se své duchovní praxi.

Dle praxe tantry pravé ruky – ShivoHam tantry, kterou jsem studovala, se Navaratri slaví zejména meditačně – sádhana je silná duchovní praxe meditace s mantrou. Proto budou následující semináře propojené i s aktuální Navaratri mantra meditací. 

 

Tantra a mantra
V rámci tantry pravé ruky je sadhana, neboli meditační praxe, hlavním prostředkem osobního rozvoje. Používají se speciální kundalini mantry, které pracují (nejen) v tom, kdo si je opakuje. Ačkoli mantra je dle překladu „ochrana mysli“, smysl manter je mnohem hlubší než jen naučit naši divokou nezkrotnou mysl koncentrovat se. Síla mantry spočívá v rezonanci se specifickými silami univerza, které tím ožívají v tom, kdo praktikuje. A může se šířit i dále jako vibrace, vlna vědomí. Působí na všech 5 našich těl – energetické, fyzické, emoční, mentální i kauzální. Více o praxi s mantrami v tomto mém článku.

 

Mantru pro praxi v letošním Navaratri nasdílím do této FB skupiny Mantra Sadhana      

  (bezplatně, je to má služba)

Diwali retreat a Lakšmí sadhana

(uplynulo)

Těsně před listopadovým novem přichází magické období Diwali, svátku světel, které slavíme meditací, sádhanou v rámci tradice tantry pravé ruky.

Více info

 Diwali retreat – Lakšmí sádhana

V magickém čase Diwali, svátku světel, který vrcholí právě v sobotu 14.11. se můžeme společně zanořit do praxe tantrické hatha jógy na podporu hojnosti duchovní i materiální a také společně 1h praktikovat meditaci s mantrou bohyně. Praxe tantry pravé ruky.

Pro přístup na seminář mi napište email na dasa@simhayoga.cz

Pošlu info a přístupy na ZOOM a pak záznam.

Cena za transformační 3h seminář: 450 Kč,

lze se zúčastnit i ze záznamu

 

 Co je DIWALI? 

Svátek světel. Energeticky jedno z nejvýznamnějších období roku, čas vhodný pro praxi spojenou s bohyní Lakšmí, bhakti aspekt uctívání, úklid domova a pozvánka světla do svých domovů a životů.

Významné energetické období pro podporu probouzení vědomí. Pracujeme proto také se speciální  mantrou Bohyně.

Sadhana Blessed Diwali time !

 

Podle tantry existuje 10 kosmických sil, tantrických bohyní „Daša maha vídia“ – více o nich jsem psala na FB a také do článku, který vyšel v září v časopise Jóga dnes (nově jsem vložila i na blog ). Při diwali pracujeme s mantrou tantrické Lakšmí – Kamalatmika. Jde o posílení energie v sobě a podporu vnitřní transformace.

 

Dle praxe tantry pravé ruky – ShivoHam tantry, kterou jsem studovala, se Diwali slaví zejména meditačně – sádhana je silná duchovní praxe meditace s mantrou. Proto budou následující semináře propojené i s aktuální Diwali mantra meditací. 

Mantra, se kterou budeme pracovat, pochází z linie ShivoHam tantry a sdílím ji s povolením mého učitele Gurudžího. Nasdílím ji do této FB skupiny Mantra Sadhana (bezplatně)    

S mantrou se medituje 13.11. – 19.11. každý den 1h pro pro vnitřní transformaci

(z energetických důvodů se však kundalini mantra nesmí používat při menstruaci)

 

Co je Diwali ještě z hlubšího vhledu do naší psýché? 

DIWALI je svátek světel. Není náhodou, že jej slavíme v této části roku, kdy vnějšího světla stále ubývá a jsme tedy vedeni více a více dovnitř do svého nitra. I ta okolní situace tomu přispívá.

Indická mytologie má s těmito významnými obdobími během roku spojené i příběhy. Obvykle se jedná o boj nějakého božstva s démonem. Najdeme jej i v příběhu o Diwali. Diwali je svátek světel, vítězství světla nad temnotou a oslava Lakšmí – bohyně hojnosti nejen materiální ale i duchovní.

O co tu ale jde, není až tak vnější svět, kam bychom si mohli nyní promítnout ten boj naší společnosti s „vnějším nepřítelem“. Všechny postavy v mýtických příbězích jsou součástí našeho nitra. I tantrické know how s tím pracuje: Jak venku, tak uvnitř.  A tak se takový „sou-boj“ odehrává uvnitř každého z nás. A nejde až tak někoho uvnitř sebe porazit ve smyslu boje, ale ono slavné vítězství světla nad tmou vnímám spíše jako zvědomnění, integraci našich vlastních „démonů“. Téma přijetí všech barevných částí svého vnitřního spektra. A umění nadhledu.

Sobota 14.11. (nejen) tento den uklízíme své domovy a večer rozsvěcíme mnoho svíček. Zveme Lakšmí a světlo do svých uklizených domovů.

Ač se na Diwali rozsvěcí mnoho svíček a zve bohyně Lakšmí k sobě domů,

to světlo je světlo našeho vědomí.

Ten hlavní domov máme uvnitř sebe.

 

Tuto svou schopnost „rozsvítit si uvnitř“ v sobě postupně rozvíjíme tak, jak jdeme po své cestě osobního rozvoje (i když to není cesta lineární, ale často zajímavě spletitá 🙂 )

Cokoli v sobě potlačujeme, umí vylézt a pořádně nám až démonicky zavařit, dokud si to v sobě neuvědomíme a nepřijmeme třeba z nového úhlu pohledu – nadhledu.

Šoky a traumata, která jsme zažili, pokud je neopečujeme a stará zamrznutí nebudeme rozpouštět, provzdušňovat a umožňovat, aby v nás proudila energie, něco v nás bude v koutku duše naštvané a způsobovat nám obtíže.  Vnitřní démoni. 

Osobně ráda pracuji se somatikou – vnímání těla a integrací pocitů v těle. Třeba i skrze zvuk a kontinuum movement. Proto nyní běží i online kurz VODNÍ HAD – 7 týdnů do slunovratu, právě v tomto magickém čase.

Za velmi léčivé také považuji mantry – zvukové vibrace specifických frekvencí, které nám pomáhají se naladit. A rozvíjet naše vědomí.

Svátek Diwali je spojen s bohyní Lakšmí, v tantrické tradici deseti bohyní je to Kamalatmika – tantrická Lakšmí.

Opět budete mít možnost pracovat se specifickou mantrou.

Hlavní svátek oslavy Lakšmí a Diwali se koná v sobotu 14.11. a i na tento den jsem měla původně vypsaný seminář naživo, který se sice nemůže uskutečnit, ale proběhne alespoň ve 3h variantě online.

Pokud budete mít zájem se připojit, napište mi.

Praxe na semináři bude tantrická hathajóga pro uvolnění energetiky a proudění hojnosti duchovní i materiální, relaxace, integrace a končit budeme hodinovou meditací s mantrou Bohyně.

 

Tantra a mantra
V rámci tantry pravé ruky je sadhana, neboli meditační praxe, hlavním prostředkem osobního rozvoje. Používají se speciální kundalini mantry, které pracují (nejen) v tom, kdo si je opakuje. Ačkoli mantra je dle překladu „ochrana mysli“, smysl manter je mnohem hlubší než jen naučit naši divokou nezkrotnou mysl koncentrovat se. Síla mantry spočívá v rezonanci se specifickými silami univerza, které tím ožívají v tom, kdo praktikuje. A může se šířit i dále jako vibrace, vlna vědomí. Působí na všech 5 našich těl – energetické, fyzické, emoční, mentální i kauzální. Více o praxi s mantrami v tomto mém článku.

 

Mantru pro praxi v letošním DIWALI nasdílím do této FB skupiny Mantra Sadhana      (bezplatně, je to má služba)

Namasté

Sledujte mě

Share This